Endüstriyel ilişkiler ve Personel İşleri Yönteciliği mesleği hakkında bilgi


Endüstriyel, ticari ve diğer kurum veya kuruluşların personel faaliyetleri ve endüstriyel ilişkilerini kontrol eden, kurum veya kuruluşun başkanı veya müdürlerine personel işlerinde müşavirlik görevini yürüten kişidir.   

Yönetici (Endüstriyel ilişkiler ve Personel İşleri) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Personel ihtiyaçlarının tespitine iştirak etmek ve mevcut personel programlarını ve ihtiyaçlarını  en iyi karşılayacak şekilde geliştirmek,

b)      Personel durumu personel alma, sınıflandırma, atama ve nakil, moral gibi hususlara ait programların etkisinin incelenmesini planlamak ve idare etmek,

c)      Tetkik neticelerini değerlendirmek, mevcut ve planlı işlerde ilgili sorunlara çözümler önermek,

d)      Personelin mesleki ve teknik eğitimi için programların geliştirilmesini sağlamak,

e)      Personel bütçe ihtiyaçlarını tahlil ile muvafakat veya değişiklikleri teklif etmek,

f)       Personel işleriyle ilgili idare meseleleri değerlendirmek,

g)      Planlama ve idari kontrol maksadıyla istenilen malumatın doğru, tam ve faydalı olmasını sağlamak için personel raporlarını tahlil etmek, personel faaliyetlerinin masraf ve ödemelerini tasdik etmek,

h)      Personeli işe alma, test uygulama, atama ve nakil, ferdi eğitim, terfi, emeklilik, moral gibi faaliyetlere ait planları denetlemek,

i)        Personel prensip, usul ve kaideleri ile ilgili yönetmelik, yönerge, direktif yazı ve neşriyatı hazırlamak ve denetleme, personel ve yönetim programlarını yeterliliğini kontrol etmek,

j)        Personel durumu ve diğer perosonel faaliyetleri hakkında kurum ve kuruluşun müdür veya idare heyetlerine bilgi vermek,

k)      Personel programlarını diğer şube ve kısım işleriyle koordine etmek,

l)        Personel programlarıyla ilgili bütçe ihtiyaçlarını ve tahsisatın ayrılmasını mali şubeleriyle koordine etmek,

m)    İşçi temsilcileriyle müzakere ve görüşmeleri yönetmek,

n)      Uzun ve kısa dönem işgücü planlamalarını hazırlatmak ve yetkililere sunmak,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir