ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAKKINDA BİLGİ


ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ENİS BEHİÇ KORYÜREK HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

edip ve şâir. 1891 senesinde İstanbul’da doğdu. İlk tahsilini Üsküp ve Selânik idâdîlerinde yaptı. İstanbul Lisesini bitirdikten sonra Siyâsal Bilgiler okuluna girdi. 1914’te bitirdi. Bükreş, Budapeşte şehbenderliklerinde bulundu. 1921’de Türkiye’ye döndü. İstanbul’da Kurtuluş Savaşını destekleyen Müdâfa-i Milliye adlı gizli bir teşkilâta katıldı.

Edirne Hukuk İşleri Müdürlüğünde, Ankara Ticâret Muâhedeleri Dâiresi Reis Muâvinliğinde, Yüksek İktisat Meclisi Umûmî Kâtipliğinde çalıştı. Ekonomi Bakanlığı İş Dâiresi Reisliği yaptı.

Servet-i Fünûncuların etkisinde kalan Enis Behiç, ilk şiirlerini Şehbâl Dergisi’nde yayınladı. Daha sonra Ziyâ Gökalp’ın etkisiyle hece ölçüsünü benimsedi. Millî Edebiyât akımına katıldı. 1946’dan sonra tasavvufî şiirler yazmaya başlayan Enis Behiç, Ekim 1949 senesindeAnkara’da öldü.

Eserleri: Mîrâs (1927), Vâridât-ı Süleymân’dır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi