Esnaf ve sanatkarlar odasından haber vermeden ayrılmak


İşyerinizi kapattığınız halde oda kaydınızın devam etmesi halinde bağlı bulunduğunuz odaya aidat ödeme yükümlülüğünüz de devam edecektir. Oda kaydınızı sildirmeniz hususunda muhasebecinize bu konuda yetki verdiğinize ilişkin vekaletnamesinde özel hüküm bulunduğu halde kaydınız muhasebeciniz tarafından sildirilmediği takdirde yine de oda aidatınızı odaya ödemeniz gerekmekle birlikte zararınızın giderilmesini teminen muhasebeciniz aleyhine de rücu davası açabilirsiniz. 5362 sayılı Kanunun 61. maddesi gereğince süresi içinde ödenmeyen yıllık aidatlar gecikme zammı ile birlikte tahsil edilir.