Tag Archives: borçlanması

Emekli Sandığı Askerlik Borçlanması

Emekli Sandığı Askerlik Borçlanması Belgesi için; Askerlik Borçlanma Başvuru Belgesini doldurup kurumunuza onaylatıp, tarayıcıdan geçirerek resim formatında unverg@emekli.gov.tr, ercano@emekli.gov.tr veya bilgi@emekli.gov.tr e-posta adresine gönderdikten sonra belge aslını 5 iş günü içinde  T.C. Emekli Sanıdığı Genel Müdürlüğü Milli Müdafaa Caddesi No: 24 06643   Bakanlıklar / ANKARA adresine göndermeniz gerekmektedir.