Tag Archives: doğum bildirimi

Doğum Bildirme

Doğum durumunda nüfus müdürlüklerinde yapılması gereken bildirim işlemleri hakkında bilgiler, yapılması gerekenler, istenilen belgeler gibi hususları aşağıda bulabilirsiniz. A-)  Bildirim Zorunluluğu ve Süresi: Her doğum olayının, olayın olduğu yer veya ilgili nüfus idaresine doğumdan itibaren bir ay içerisinde bildirilmesi zorunludur. B-)  Bildirim Yükümlülüğü: Doğum olayının baba, anne, bunlar yoksa veya kısıtlı, tutuklu ve hastalık gibi nedenlerle… Devamını Oku »

Doğum bildirimi beyanı yükümlülüğü zorunluluğu

Doğum olaylarına ilişkin beyanlar nüfus memurları tarafından doğum tutanaklarına geçirilir. Bildirim; veli (ana, baba), vasi, kayyım, bunların bulunmaması halinde, çocuğun büyük ana, büyük baba veya ergin kardeşleri ya da çocuğu yanında bulunduranlar tarafından, doğumu gösteren resmi belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir.

Doğum Bildirim Şekli nasıl yapılır

Doğum bildirimi, doğumu gösteren resmî belgeye dayanarak yapılabileceği gibi sözlü beyana dayalı olarak da yapılabilir. Yurt dışındaki doğum bildirimleri, yabancı makamlardan alınmış resmî belge veya raporun dış temsilciliğe verilmesi veya doğumla ilgili resmi belge veya raporların aslı ile Türkçe’ye tercüme edilmiş örneklerinin, ilgililerin nüfus kaydını içeren kimlik bilgileri veya aile kütüklerinde kayıtlı oldukları yeri gösteren… Devamını Oku »

Doğum Bildirim Zorunluluğu ve Süresi hakkında bilgi

Sağ olarak dünyaya gelen her çocuğun, doğumdan itibaren Türkiye’de otuz gün içinde Nüfus Müdürlüğüne, yurt dışında ise altmış gün içinde dış temsilciliğe bildirilmesi zorunludur.