Tag Archives: fizik soruları

Yerlerin manyetik alanı kutuplar fizik ödevi ders notları

YERİN   MANYETİK  ALANI       Herhangi bir yerde ortasından iple asılan mıknatıs iğnesinin belli bir doğrultuyu alması mıknatıs iğnesine bir manyetik alanın etkidiğini gösterir.  Bu alan yerin manyetik alanıdır.  Yerin manyetik alanı, yerin dönme ekseniyle yaklaşık 15’ lik açı yapacak şekilde konmuş çubuk mıknatısın manyetik alanı gibidir.     Bu nedenle bir pusula iğnesi Yer üzerinde… Devamını Oku »

Elektriklenme olayının açıklanması fizik ödevi ders notları

ELEKTRİKLENME  OLAYININ AÇIKLANMASI ve Atom ile İlişkisi :              Temiz ve kuru saçlar , plasik bir tarakla tarandığında , saçlar çıtırdı sesi çıkararak plastik tarağa doğru çekildiğini biliriz.       Ayrıca sentetik veya yünlü giysiler çıkarırken , yine bir çıtırdı sesi duyarız. Eğer giysi karanlıkta çıkarılıyorsa bir kıvılcım bile görmemiz mümkün olabilir.            Sözü edilen bu… Devamını Oku »

Elektron fizik ödevi ders notları

Tarihlerle Elektron   Elektron’un Keşfi 1894 Herman Helmholtz’un 1881 yılında varsaydığı “elektrik atomu”na George Johnstone Stoney “elektron” adını verdi. 1897 Ocak ayında Emil Wiechert, katot ışınlarının eski elektrik yüklü temel parçacıklardan oluştuğunu ve bu parçacıkların en küçük atomdan çok daha hafif olduklarını kanıtladı. Nisan ayında, J.J.Thomson, katot ışınlarının yük/kütle (e/m) oranının iyonlarınkinden 1000 kez daha küçük… Devamını Oku »

Tabaklı ortamda sonlu kaynak fizik ödevi ders notları

TABAKALI ORTAMDA SONLU KAYNAK               Tabakalı ortamda sonlu kaynak tanımı genelde , EM dalga üretici olarak kullanılan manyetik kutup , büyük bir halka , yatay manyetik kutup , elektrik kutup vb kaynakları için yapılır. Çözüm , düzlem dalga çözümü ve karmaşık geliş açısı ile elde edilen çözümlerin birleştirilmesi ile elde edilir.Problem önceki bölümlerde elde… Devamını Oku »

Devirli dönemli fonksiyon fizik ödevi ders notları

peristerit: Feldispat minarellerinin plajiyoklaz dizisinden, yanardöner nitelikli değerli taş. Yunanca peristera (güvercin) sözcüğünden peristeritin yanardönerliği güvercin boynunun görünümünü andırır. Çoğunlukla oligoklaz ya da plajiyoklaz albitin sodyum bakımından zengin bir türü olan peristerittei sodyum alüminosilikat ve kalsiyum alüminosilikat bileşenler iç içe büyümüş ayrı mikroskobik kristaller halinde bulunur. Taşın yanardönerliğ, ışığın farklı optik özelliklere sahip bölgelerin bitişme… Devamını Oku »

Basit Sarkaç fizik ödevi ders notları

BASİT SARKAÇ       DENEYİN AMACI:  Basit sarkaçla yerçekimi ivmesinin bulunması.     TEORİK BİLGİ: Yerçekimi İvmesi: Dinamiğin temel ilkesi uyarınca aynı bir noktaya yerleştirilen ve yalnızca ağırlıklarının etki ettiği bütün cisimlerin kazandıkları a ivmesidir. Serbestçe düşen bir cismin hızının artmasına yerçekimi ivmesi denir. Bir cismi etlileyen yerçekimi kuvveti, o cismin Dünya’nın merkezine olan… Devamını Oku »

Lazer anatomileri fizik ödevi ders notları

1.GENEL BİLGİ   Lazer anatomileri gaz ve likitlerde sıvı akış yapısı araştırması için bağlantısız optik (görsel) aletlerdir. Bu aletler aynı zamanda katı maddelerin yüzeysel hızlarını ya da biraz farklı bir aygıt (lazer titreşim ölçekleri) ile yüzeysel titreşimi ölçebilirler. Atmışlı yılların başında bütün bu aletler gaz lazerlerinin icadında varlıklarını koruyorlardı.   Optik metotlarla sıvıların hareket süratini… Devamını Oku »

itme ve momentum fizik ödevi ders notları

ITME VE MOMENTUM   Newton, hareken kanunlarını açıklarken, “kuvvet-ivme” ilişkisi yerine “kuvvetin itmesi” ve “hareketlilik miktarı” yani momentum arasındaki ilişkiyi kullanmıştır. Aslında bu iki yöntem arasında matematiksen olarak bir faklılık söz konusu değildir. Fakat farklı bir bakış açısıyla yapılan kullanışlı tanımlar yardımıyla kazanılan bilgiler çoğu zaman gizli kalmış bazı noktaları aydınlatır. İki topun veya iki… Devamını Oku »

Katılarda termik uzama katsayısının belirlenmesi fizik ödevi ders notları

KATILARDA TERMİK UZAMA KATSAYISININ BELİRLENMESİ     AMAÇ:Bir metal çubuğun termik uzama katsayısının belirlenmesi   KULLANILAN ALETLER:Metal çubuk , cam boru , termometre , mikrometre , ısıtıcı , cetvel   BİLGİ:Katı cisimler ısı etkisiyle boyca uzar , hacimca ve yüzeyce genleşirler. Genleşme veya büzüşme fiziksel özellikleri aynı olan yani izotop olan cisimlerde her üç boyutta… Devamını Oku »

Yatay ve Dikey Polarize Yayılımı fizik ödevi ders notları

YATAY VE DİKEY POLARİZE DALGA YAYILIMINDA YANSIMA KATSAYISI İFADELERİ   Asağıdaki şekilde gelen,yansıyan ve geçen dalgaya ilişkin propagasyon yönleri n0, n1, n2 ile gösterilmiş olup, şekilden de görüldüğü gibi, z ekseni arakesit yüzeyine diktir. Herhangi bir yönde ilerleyen dalganın incelenmesinde, formulasyonu basitleştirmek icin n0, n1 ve n2 birim vektörlerinin x bileşenlerinin sıfır olduğu ve doğrultman… Devamını Oku »