Tag Archives: fizik yıllık ödev

Düzlemsel kayma fizik ödevi ders notları

2. Düzlemsel Kaymanın Geometrik Koşulları ………………………………………. 5 3. Düzlemsel Kaymanın Analizi …………………………………………………………. 6     3.1. Emniyet Faktörünün Bulunması  ………………………………………………. 8 4. Bilgisayar Programı ve Uygulaması ………………………………………………… 11     4.1. Düzlemsel Kayma ile İlgili Programlar ……………………………………… 15 5. Düzlemsel Kayma ile İlgili Yapılmış Yayınlar …………………………………. 16 KAYNAKLAR ………………………………………………………………………………… 17     ŞEKİLLER LİSTESİ Sayfa No Şekil… Devamını Oku »

Işığın yansıması ve Yansıma kanunları fizik ödevi ders notları

İlgili Bölüm: Işık (Bölüm1)                                     Işığın yansıması ve Yansıma kanunları. Konu: – Merceklerde görüntü oluşumu. Süre: 3 saat. Araç-Gereç: İnce ve kalın kenarlı mercekler, ışık kaynağı, perde ve bir dürbün. Hedef: Merceklerin kullanım alanlarını ve bir dürbünün yapısını kavraya bilmek. Uzay teleskopunun mercekler yardımı ile yapıldığını, ince kenarlı merceklerin dürbünde-ki görevini, dürbünde görüntü oluşumu… Devamını Oku »

The Fast Fourier Transform fizik ödevi ders notları

The Fast Fourier Transform Ayrık fourier transform bir karmaşık n vektörü başka bir n vektöre çevirir. Transformu yerine getirmek için her parçanın sıfır değerde olduğu hayal edilir.   Tanım: Ayrık fourier transform ve matris Fn n ³ 1 için w, 1 sayısının nth dereceden kökü olsun, Fn ¦ij=wij giriş değerleri ile n x n bir… Devamını Oku »

Merkezcil kuvvet fizik ödevi ders notları

MERKEZCİL KUVVET Bir kütle, dairesel bir yörünge üstünde hareket ettiğinde, merkezkaç ve merkezcil kuvvetler ortaya çıkar. Bir  ipin ucuna bağlanan taş, bir eksen çevresinde döndürülürse, yörüngeye teğet doğrultuda fırlayıp kaçmaya çalışır. Taşı sürekli  olarak yörünge dışına kaçmaya zorlayan bu  kuvvete, merkez kaç adı verilir. Taşın merkezkaç kuvvet etkisinde kalıp uzaklaşmasını önleyen ve onu yörüngede tutan… Devamını Oku »

Newton un hareket kanunları fizik ödevi ders notları

M-10 NEWTON’UN HAREKET KANUNLARI   DENEYİN AMACI: Ağırlık merkezinden geçen eksen etrafında dönen, bir bisiklet tekerleğinin açısal hareketinden faydalanılarak; 1- Öteleme hareketinde hız ve ivmenin hesaplanması, 2- Tekerleğin eylemsizlik momentinin bulunması.   DENEYİN BİLGİSİ:   Yerçekimi:Bütün cisimleri etkileyen evrensel çekim kuvveti.Değeri yaklaşık 9,8 m/sn  dir.   Açısal momentum: İçinden geçen ya da dışında bulunan bir… Devamını Oku »

Hareket kanunları fizik ödevi ders notları

Hareket kanunları   1687’de büyük İngiliz bilim adamı Sir Isaac Newton kuvvet ve hareketle ilgili üç yasa yayımladı. Bunlara Newton hareket yasaları denir.             Şimdi bu hareket yasalarını birinci hareket kanunundan başlayarak inceleyebiliriz.   Kanun I. (Eylemsizlik Prensibi) Eğer maddesel bir noktanın yeri mutlak bir koordinat eksenler sistemine göre tarif edilirse ve bu maddesel nokta… Devamını Oku »

Mekanik enerji fizik ödevi ders notları

MEKANİK ENERJİ   Mekanik enerji, bir sistemin kinetik enerjisi(hareket enerjisi)ile potansiyel enerjisinin (parçaların konuma bağlı olarak sistemde depolanan enerji) toplamı. Yalnızca kütle çekimi kuvvetlerini etkisi altında olan ya da sürtünme altında ve hava direnci gibi enerji kaybına yol açan kuvvetlerin bulunmadığı ya da yok sayılabilecek derecede küçük olduğu ideal bir sistemin mekanik enerjisi sabittir. Bu… Devamını Oku »

Sir isaac newton fizik ödevi ders notları

SIR ISAAC NEWTON   Isaac Newton, 25 Aralık 1642’de Woolsthrope’de doğdu.Babası daha o doğmadan ölmüştü.Annesi, Newton henüz ikisine bastığında tekrar evlendi.Çocukken çeşitli ağaç modelleri yaparak el becerisini geliştirdi.Çocukluğunun büyük kısmını büyükannesinin yanında geçirdi.Grantham’da okula başladı.Eğitimini 1661’den itibaren Combridge’de sürdürdü.Ama bu arada pek hevesli olmadığı çiftlik işleriyle uğraştı   Newton,Combridge ‘de çok başarılıydı.1667’de Trinity College’de öğretim… Devamını Oku »

Piller ve akümülatörler fizik ödevi ders notları

PİLLER ve AKÜMÜLATÖRLER   Piller kimyasal enerjiden elektrik enerjisi üreten düzeneklerdir. Günlük hayatta çok kullandığımız pillerin en büyük avantajı elektrik enerjisini taşınır kılmasıdır. Çeşitli metaller kimyasal reaksiyonlar sırasında elektron verirler,  buna yükseltgenme adı verilir.Çesitli metaller de bunun tersi olarak  elektron alırlar buna da indirgenme adı verilir. Bu  reaksiyonlar sırasında ;her metalin elektron verirken veya  alırken,… Devamını Oku »