Tag Archives: organizatörlerin görevleri

Yurtdışında Fuar Düzenleyen Organizatörlerin görev ve sorumlulukları

Organizatörlerin görev ve sorumlulukları         MADDE 4 – (1) Müsteşarlık tarafından Yurt Dışı Fuar düzenlemekle yetkilendirilen Organizatörler aşağıda belirtilen hususlarda görevli ve sorumludurlar:         a) Ülkemizin dış ticaret hedef ve politikaları çerçevesinde gerçekleştirme talebinde bulundukları Yurt Dışı Fuarla ilgili olarak, bu Tebliğ’de belirtilen süreler içinde, talebe esas teşkil eden ön çalışma ile Müsteşarlığa eksiksiz müracaat… Devamını Oku »