Tag Archives: osmanlının dağılması

Osmanlı Devletinde Dağılma Dönemi hakkında bilgi

DAĞILMA DÖNEMİ 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR: 1)- Sırp İsyanı(1804) 2)- 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması 3)- Yunan İsyanı 4)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması 5)- Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa’nın İsyanı 6)- Kırım Savaşı(1853-1856) 7)- 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı