Tag Archives: psikolojik öğrenme kuramları

Lave’ın Durumlu Öğrenme Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı

Lave öğrenmeyi etkinlik, bağlam ve kültür sonucu doğal olarak meydana gelen (mesela durum) olarak açıklamıştır. Bu ise çoğunluk sınıf içi öğrenme aktiviteleri ile tezatlık oluşturur çünkü sınıf içi aktiviteleri bilgi ağırlıklı soyut olup bağlam dışıdır. Sosyal etkileşim durumlu öğrenmenin kritik bileşenidir-öğrenenler yaşadığı kültürün deneyimlerinin (doğal inançlarını içermekte ve davranışlarını geliştirmektedir) sonucu oluşur. Öğrenmenin başında kişi… Devamını Oku »

Paivio’nun İkili Kodlama Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı

Bu teori, öğretimde çoklu gösterim sistemlerinin kullanılması için bir temel niteliğindedir. Teori, sözel ve şekilsel olarak gösterilen bilgilerin farklı olarak işleme alındığını belirtmektedir (http://ndwild.psych.und.nodak.edu/ psy501/unit3d.present1.html). Pavio’ya göre bir şekil gördüğümüzde belleğimize bu şekli alır ve ona bir etiket veririz. Bunu daha da ileri götürerek Pavio, diğer duyular için de ikili kodlama olabileceğini söylemektedir. Örneğin bir… Devamını Oku »

Bruner’in Yapıcı Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı

Yapıcı yaklaşımın temelinde yer alan epistemolojik anlayışa göre; bireylerin deneyimlerini kazandığı bir dış dünya vardır, ancak anlam bireylerden bağımsız olarak bu dünyada bulunmak yerine, birey tarafından dünyaya verilir. Yapıcılıkta, bilginin bireyin deneyimleri bağlamında içsel olarak yapılandırıldığına inanılır (Deryakulu, 1995, s.56). Yapıcı epistemolojinin öğretme-öğrenme süreçleri tasarımı üzerindeki yansıması daha çok öğrenme kavramı üzerindedir. Tasarımlanacak olan öğrenme… Devamını Oku »

Vygotsky’nin Sosyal Gelişim Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı

Vygostky’e göre eğitim, bilişsel gelişim için bir temel değil aynı zamanda sosyokültürel aktivitedir. Vygotsky, insanın düşünme şeklinin psikogenetik ve sosyokültürel olarak nasıl geliştiği üzerinde çalışmış olmasına rağmen çalışmasının temeli bireysel gelişimin sosyal kaynakları ve kültürel temelleridir (Moll, 1990, s.1). Vygotsky’nin sosyal gelişim kuramına göre, bilişsel gelişimde sosyal etkileşim önemli bir rol oynamaktadır. Çocuğun kültürel gelişiminde… Devamını Oku »

Miller’in Bilgi İşlem Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı

George A. Miller bilgi işlem çatısı ve bilişsel psikoloji için temel olabilecek 2 teorik fikri vardır. TEST İŞLEM İlki `parçalama (chunking)’ ve kısa süreli belleğin kapasitesidir. Miller (1956) kısa süreli belleğin sadece 5-9 bilgi parçasını (7+-2) tutabileceğini belirtti. Parça (Chunck) burada anlamlı bir birimdir. Bir parça; rakamlar, harfler, satranç pozisyonları, veya insan yüzlerine karşılık gelebilir.… Devamını Oku »

Skinner’ın Edimsel Koşullanma Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı

Skinner (1904-1990), belli bir uyarıcıya verilen tepkisel davranış ve bir uyarıcı tarafından oluşturulmayan fakat organizmanın kendisinin ortaya çıkardığı edimsel davranış şeklinde iki davranış türünden bahsetmektedir (Herganhahn & Olson, 1997, s.79). Edim organizmanın yaptığı bir iştir, örneğin parmağını kaldırma, ‘at’ kelimesini söyleme (Bigge & Shermis, 1999, s. 97). Skinner’ın teorisi öğrenmenin gözlenebilir bir davranış değişikliği fikrine… Devamını Oku »

Piaget’nin Genetik Epistemoloji Kuramı ödevi ders notları konu anlatımı

Jean Piaget’e (1896-1980) göre, ‘genetik’ kavramı biyolojik kalıtımdan çok ‘gelişimsel büyüme’ ile eş anmalıdır ve ‘epistemoloji’ kavramı ise bilgi edinimi teorisidir. Böylece, ‘genetik epistemoloji’, çocukların bilgi edinimleri ile ilgili doğuştan gelen gelişim aşamalarının çalışması anlamanı gelir (Bigge & Shermis, 1999, s. 18; Herganhahn & Olson, 1997, s.282). Piaget, ‘Genetik epistemoloji’ yi aşağıdaki kavramlar doğrultusunda açıklamaktadır:… Devamını Oku »