Tag Archives: türk tarihi

2. ikinci Mahmut Dönemi hakkında bilgi

II.MAHMUT DÖNEMİ (1808-1839)SIRP İSYANI (1804) Sebepleri: 1)- Fransız İhtilalinin Milliyetçilik, bağımsızlık ve hürriyet gibi fikirlerinin sırplar üzerinde etkili olması 2)- Savaşların Sırbistan toprakları üzerinde geçmesi ve bu savaşlar sırasında Sırbistan’ın sık sık el değiştirmesi 3)- Sırbistan’daki Yeniçerilerin olumsuz davranışları 4)- Rusyanın kışkırtması İsyan: Bu sebeplerden dolayı 1804’de KARA YORGİ liderliğinde Sırplar ayaklandı. NOT: Osmanlı Devletinde… Devamını Oku »

Osmanlı Devletinde Dağılma Dönemi hakkında bilgi

DAĞILMA DÖNEMİ 19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİ19. YÜZYILDA OSMANLI DEVLETİNİ SARSAN OLAYLAR: 1)- Sırp İsyanı(1804) 2)- 1806-1812 Osmanlı-Rus Savaşı ve Bükreş Antlaşması 3)- Yunan İsyanı 4)- 1828-1829 Osmanlı-Rus Savaşı ve Edirne Antlaşması 5)- Mısır Valisi Kavalalı mehmet Ali Paşa’nın İsyanı 6)- Kırım Savaşı(1853-1856) 7)- 93 Harbi (1877-1878 Osmanlı-Rus Savaşı

18. Yüzyıl ıslahat hareketleri ıslahatları hakkında bilgiler

18. YÜZYIL ISLAHAT HAREKETLERİAÇIKLAMA: 17. yüzyılda II. Osman(1618-1622), IV.Murat(1623-1640), Kuyucu Murat Paşa, Tarhuncu Ahmet Paşa ve Köprülüler sülalesinden sadrazamların ıslahatlar yaptıklarını belirtmiştik. Daha çok iç isyanları bastırmak, asayişi sağlamak, devlet otoritesini yeniden kurmak, maliyeyi düzeltmek, Tımar sistemini düzeltmek ve Kapıkulu ocaklarını ıslah etmek şeklinde gelişen bu ıslahatlar genel olarak yüzeysel kaldığından istenen sonuçlara tam olarak… Devamını Oku »

Osmanlı Devletinde Gerileme Devri

GERİLEME DEVRİ (1699-1792)18. YÜZYIL PADİŞAHLARI 1)- II. Mustafa (1695-1703) (IV. Mehmet’in oğlu) 2)- III. Ahmet (1703-1730) (IV. Mehmet’in oğlu) 3)- I. Mahmut (1730-1754) (II. Mustafa’nın oğlu) 4)- III. Osman (1754-1757) (II. Mustafa’nın oğlu 5)- III. Mustafa (1757-1774) (III.Ahmet’in oğlu) 6)- I. Abdülhamit (1774-1789) (III.Ahmet’in oğlu) 7)- III. Selim (1789-1807) (III.Mustafa’nın oğlu) 18. YÜZYILIN ÖZELLİKLERİ: 1)-… Devamını Oku »

Osmanlı imparatorluğunda duraklama devri

DURAKLAMA DEVRİ (1579-1699) Sokullu Mehmet Paşa’nın 1579’da ölümünden, 1699 Karlofça antlaşmasına kadar geçen dönemdir. Bu dönemin Padişahları sırasıyla: III.Murat (1574-1595), III.Mehmet (1595-1603), I.Ahmet (1603-1617), I.Mustafa (1617-1618), II.Osman(Genç)(1618-1622), I.Mustafa (1622-1623), IV.Murat (1623-1640), I.İbrahim (1640-1648), IV.Mehmet (1648)-1687), II.Süleyman(1687-1691), II.Ahmet (1691-1695) ve II.Mustafa (1695-1703)’dır.Köprülüler Devri(1656-1683): Padişah IV.Mehmet zamanında sırasıyla Köprülü Mehmet Paşa, Fazıl Ahmet Paşa, Fazıl Mustafa Paşa… Devamını Oku »

2. ikinci Selim Dönemi hakkında bilgi

II.SELİM DÖNEMİNİN SİYASİ OLAYLARI (1566-1574) SOKULLU MEHMET PAŞA : AÇIKLAMA: Kanuni’nin son iki yılında sadrazam olan Sokollu Mehmet Paşa, bu görevine II.Selim ve III. Murat zamanlarında da devam ettiğinden, 1564-1579 yılları arasındaki döneme “Sokullu Mehmet Paşa Devri” denir. Sokollu’nun 1579’da ölümüyle Osmanlı Devleti’nin Yükselme Devri sona ermiş sayılır. 1)- SAKIZ ADASININ FETHİ(1566): Batı Anadolu kıyısında… Devamını Oku »

Kanuni Sultan Süleyman Dönemi hakkında bilgi

KANUNİ SULTAN SÜLEYMAN DÖNEMİ (1520-1566) Yavuz Sultan Selim’in Şark Çıbanı hastalığından ölmesi üzerine oğlu I. Süleyman herhangi bir tahtkavgasına girmeden padişah olmuştur. Çünkü Yavuz’un hayattaki tek oğluydu.DÖNEMİN OLAYLARI VE ÖZELLİKLERİ A)- İÇ İSYANLAR: 1)- CANBERDİ GAZALİ İSYANI: Yavuz tarafından Suriye Valiliğine atanan eski Memlük komutanlarından Canberdi Gazali, Yavuz’un ölümünü fırsat bilerek ayaklanmış ve ortadan kaldırılmıştır.… Devamını Oku »

Yavuz Sultan Selim Dönemi hakkında bilgi

YAVUZ SULTAN SELiM DÖNEMİ(1512-1520)Babası II. Bayezıt’ın doğudaki Safevi tehlikesine karşı önlem almaması üzerine, Yavuz Sultan Selim yeniçerilerin desteğiyle babasını tahttan indirerek padişah oldu. NOT: Bu olay Yeniçerilerin bir şehzadenin tahta geçmesinde doğrudan rol oynadıkları ilk gelişmedir. YAVUZ DÖNEMİNİN ÖNEMLİ OLAYLARI: 1)- Şehzadeler Sorunu 2)- İran Seferi ve Çaldıran Savaşı(1514) 3)- Turnadağ savaşı(1515) 4)- Mısır Seferi(Memlük… Devamını Oku »

2. ikinci Bayezit dönemi hakkında bilgi

II. BAYEZIT DÖNEMİ (1482-1512) ÖNEMLİ OLAYLAR: 1)- Cem Sultan Olayı 2)- Osmanlı-Venedik İlişkileri 3)- Osmanlı-İran İlişkileri ve Şah Kulu İsyanı 4)- Osmanlı-Memlük İlişkileri 5)- Anadolu’da Türk Birliğini Sağlama Çabaları.1)- CEM SULTAN OLAYI: Fatih’in ölümüyle oğulları II. Bayezıt ve Cem Sultan arasında taht kavgası başlamış, Cem Sultan Bayezıt’a yenilmiş ve Mısır’daki Memlük Devletine sığınmıştır. Bir süre… Devamını Oku »

Fatih Sultan Mehmet Dönemi hakkında bilgi

FATİH SULTAN MEHMET DÖNEMİ (1451-1481)İSTANBUL’UN FETHİ (29 MAYIS 1453): İSTANBUL’UN FETHİNİ GEREKTİREN SEBEPLER: 1)- Bizans’ın Osmanlı şehzadelerini koruyarak ve kışkırtarak, taht kavgalarına neden olması, 2)- Bizans’ın Osmanlı’ya karşı düzenlenen Haçlı seferlerini teşvik etmesi, 3)- Osmanlı toprak bütünlüğünü bozan bir konumda olması ( Osmanlı topraklarıyla çevrili bir ada görünümündeydi. Osmanlı’nın Anadolu’dan Rumeli’ye, Rumeli’den Anadolu’ya geçişi zordu)… Devamını Oku »