Tag Archives: yedek subay

Ydek Subay Asteğmen Terhis ve yedeklik dönemi

SEVK TEHİR İŞLEMLERİ a. Genel Prensip : Her türlü sevk tehir işlemlerinin yapılmasında Türk Silâhlı Kuvvetleri kaynak ihtiyacı ve celp dönemleri arasındaki dengenin korunması genel prensiptir. Kaynağın azalması veya celp dönemleri arasındaki dengenin bozulması durumunda sevk tehiri teklifleri dikkate alınmaz. b. Yedek subay aday adaylarının;  (1) Hapis veya tutuklu bulunmaları, Hapis, tutuklu veya gözetim altında bulunanlar,… Devamını Oku »

Yedek Subay Asteğmen olma hakkının kaybedilmesi

YEDEK SUBAY OLMA HAKKININ KAYBEDİLMESİ a. Sivil hayatlarında, yedek subay öğrenciliği veya yedek subaylıkları esnasında;   Aşağıda yazılı hallerde subay, astsubay, uzman jandarmalar ve özel kanunlarında bu cezanın uygulanacağı belirtilen asker kişiler hakkında, askerî mahkemeler veya adliye mahkemelerince asıl ceza ile birlikte Türk Silâhlı Kuvvetlerinden çıkarma cezası da verilir. Bu husus mahkeme hükmünde belirtilmemiş olsa… Devamını Oku »

Yedek subay asteğmen adayı erken sevk işlemleri

ERKEN SEVK İŞLEMLERİ  a.   Grupları numaralarına göre sevk   edileceği celp döneminden önce askere alınmak isteyen yedek   subay aday adayı yükümlüler, askerlik şubesinden aldıkları   askerlik durum belgesi ve bir adet dilekçe ile , yerli kayıtlı   oldukları askerlik şubelerinin bağlı olduğu askerlik dairesi   başkanlıklarına (Tıp doktorları askerlik şubelerine) gitmek   istedikleri… Devamını Oku »

ERBAŞ VE ER OLARAK ASKERLİK GÖREVİNİ YAPMAKTA İKEN DÖRT YILLIK YÜKSEK OKUL FAKÜLTE , AKADEMİ VE ENSTİTÜLERİ BİTİRENLERİN YEDEK SUBAY ADAY ADAYLIĞINA GEÇİRİLMESİ.

a. Erbaş ve er olarak askerlik görevlerini yapmakta iken en az dört yıl süreli yüksek okul, fakülte, akademi ve enstitüleri bitirenler; (1) Bitirdikleri okula ait diplomanın veya mezuniyet belgesinin noterden tasdikli bir sureti, noter onaylı TAAHHÜTNAME ve bir dilekçe ile birlikte birlik komutanlıklarına müracaat ederler. (2) Birlik Komutanlığı, bu müracaatı başvuru sahibinin yerli askerlik şubesi… Devamını Oku »

Yedek subay asteğmen grup numarası

a. Askerlik kararı alınan her yedek subay aday adayına, kararı alan askerlik şubesi tarafından, sağlık muayenesinin yapıldığı yıl ile ayın rakamından oluşan ?Grup no? verilir. b. Grup numarası, yedek subay aday adaylarının, Silâhlı Kuvvetlerimizin ihtiyacına göre hangi celp döneminde silâh altına alınacaklarının plânlanmasında kullanılır. Başka bir ifadeyle; yedek subay aday adayları, grup numaralarına göre sırayla… Devamını Oku »

Yedek subay asteğmen askerlik durum belgesi

a. Askerlik kararı alınan her yedek subay aday adayına askerlik şubeleri tarafından verilen ve ilgilinin; kimlik, öğrenim, yoklama, grup numarası ve sevke tâbi olduğu celp dönemi vb. gibi askerlikle ilgili bilgilerini içeren bir belgedir. b. Askerlik durum belgesi, ilgililerin; (1)Silâhaltına alınacağı tarihe kadar bir işte çalışmaları, (2)Lisansüstü eğitim yapmak için üniversitelere sunulması, (3)Kişilerin silâhaltına alınacağı… Devamını Oku »

Yedek subay asteğmen adaylarının askerlik kararı alması

YEDEK SUBAY ADAY ADAYLARININ ASKERLİK KARARI NASIL ALINIR? YURT İÇİNDEN: a. Dört yıl ve daha fazla süreli fakülte akademi, yüksekokul ve enstitüleri bitirenler ile yurt dışı yüksek öğrenim kurumlarını bitirip dört yıl ve daha fazla süreli yüksek öğrenim gördüklerine dair YÖK. Başkanlığınca denkliği onananların, iki ay içerisinde aşağıda yazılı belgelerle yerli veya ikametlerine en yakın… Devamını Oku »

Yedek subay asteğmen olabilme şartları

a. Yurt içinde dört yıl veya daha fazla süreli fakülte, akademi, yüksek okul ve enstitüleri bitirenler, b. Yurt dışında yüksek öğrenim kurumlarını bitiren ve bu öğrenimlerinin en az dört yıllık yüksek öğrenime eşdeğer olduğuna dair lisans denkliği YÖK. Başkanlığınca onananlar, c. Yapılacak sağlık muayenesinde ?Sağlam veya Askerliğe Elverişlidir.?  kararı verilenler, ç. Türk Silahlı Kuvvetlerinde subaylıktan… Devamını Oku »