Tag Archives: yedeklik

Askeri yedeklik seferberlik dönemi

Hizmet sürenizi tamamlayıp, terhis olmanızı müteakip, 40 yaşınızı tamamladığınız yılın sonuna kadar; Her yıl 1 Ocak-31 Ekim tarihleri arasında askerlik şubelerine veya PTT şubelerine uğramak suretiyle yoklama formlarınızı doldurarak askerlik şubelerine veriniz veya gönderiniz. Adres ve sağlık durumunuzdaki değişiklikleri bildiriniz. Yedeklik dönemi ile ayrıntılı bilgileri Seferberlik Dairesi Başkanlığının web sayfasından temin edebilirsiniz.