Tag Archives: Yönetici görevleri

Yöneticinin görevleri

Apartman ve site yöneticisinin yerine getirmekle yükümlü olduğu kanunlarda belirtilen görevleri aşağıda maddeler halinde sunulmuş durumdadır. Yöneticinin görevleri: 1.      Genel yönetim işlerinin görülmesi: Madde 35 – Yöneticinin görevleri, yönetim planında belirtilir; yönetim planında aksine hüküm olmadıkça, yönetici aşağıdaki işleri görür: a) Kat malikleri kurulunca verilen kararların yerine getirilmesi; b) Anagayrimenkulün gayesine uygun olarak kullanılması, korunması,… Devamını Oku »

Yönetici mesleği hakkında bilgi

TANIM   Spor hizmet ve faaliyetlerinin yönetiminden  sorumlu  kişidir. GÖREVLER   Yönetim sürecinin çeşitli alanları için geçerli olan planlama, örgütleme, yürütme, eşgüdüm ve kontrol gibi çeşitli görevleri yürütür. Buna göre spor yöneticisi, –          Yönetim mekanizmasını oluşturan ilkeler çerçevesinde mevcut kaynakları (para, zaman, mekan, malzeme, personel gibi) en rasyonel bir şekilde kullanarak teşkilatın amaçlarını gerçekleştirir,   –         … Devamını Oku »