ETNOLOJİ HAKKINDA BİLGİ


ETNOLOJİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, ETNOLOJİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, ETNOLOJİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, ETNOLOJİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, ETNOLOJİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Völkerkunde, ethnologie. Fr. éthnonologie, İng. Ethnology. Türkçede halkıyât olarak kullanılmıştır. Daha çok geçmiş kavimleri ve onların kültürlerini inceler. Maddî mânevî kültürleri etnoğrafyanın malzemelerine dayanarak açıklar. Genel anlamda insanlığın kültür târihini aydınlatmaya çalışmaktadır. Folklor karşılığı olarak da halkıyât kullanılmaktadır. Düğün, bayram, cenâze, kandil geceleri, doğum, isim koyma, bâzı bâtıl inanışlar, türkü, masal, ninni halk hikâyeleri, menkîbe, bilmece, oyun, atasözü, deyimler, tekerlemeler, halkıyât (etnoloji)ın içine girer. Târih, dil, din, arkeoloji, ruhiyat, içtimâiyât, sanat târihi, hekimlik, bitkiler ve hayvanlarla ilgili ilimler de etnolojinin içinde yer almaktadır.

Etnolojiyi, halkıyât kelimesi olarak târif etmek, etnolojinin sâhasını daraltmak olur. Halkıyât, etnolojinin içinde bir bölümdür. Etnoloji, belli bir ülkede yaşayan, belli bir insan toplumunun kültürünü, yaşayışını ve târihini inceler.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi