F-G-H harfi ile başlayan isimlerin adların anlamları


Fadıl isminin adının anlamı manası :  Erdemli, üstün, parlak
(Erkek)

Fadime isminin adının anlamı manası : Fatma adının bir söyleniş biçimi
(Bayan)

Fahir isminin adının anlamı manası : Övünülecek, parlak, şanlı, güzel
(Erkek)

Fahrettin / Fahri isminin adının anlamı manası : Karşılıksız kabul edilen görev,iş
(Erkek)

Fahri isminin adının anlamı manası : Onursal / ekleyen Fahri ÇAKALOĞLU
(Erkek)

Fahri /Fahrettin isminin adının anlamı manası : Karşılıksız kabul edilen görev,iş
(Erkek)

Fahriye isminin adının anlamı manası : Bir işi çıkar beklemeden yapan
(Bayan)

Fahrünissa isminin adının anlamı manası : Övünülecek değerde kadın
(Bayan)

Faik isminin adının anlamı manası : Başkalarından daha ileri, üstün
(Erkek)

Fakir isminin adının anlamı manası :  Yoksul
(Erkek)

Faruk isminin adının anlamı manası : Bir işi sonuca ulaştıran
(Erkek)

Fatıma isminin adının anlamı manası : (Arapça)1. Sütten kesilmiş. 2. Kendisi ve zürriyeti cehennemden uzak kılınmış.- Hz. Peygamber’in Hz. Hatice’den dünyaya gelen en küçük kızının adıdır. Hicretten 18 yıl önce 605’te Mekke’de dünyaya gelmiştir. 632 yılında Medine’de vefat etmiştir. 18 yaşında iken Hz. Ali ile evlenmiş, Hz. Hasan, Hz. Hüseyin, Hz. Ümmü gülsüm ve Hz. Zeyneb adında dört çocuğu vardır. Rasûlullah (s.a.s)’tan sonra 6 ay yaşamıştır. Lakabı Zehra’dır.
(Bayan)

Fatih isminin adının anlamı manası : Ele geçiren, fetheden
(Erkek)

Fatih isminin adının anlamı manası : Yüce, her zaman lider, fetheden
(Erkek)

Fatma isminin adının anlamı manası : Sütten kesme / Aslı Fatima
(Bayan)

Fatmanur isminin adının anlamı manası : Fatma ve nur kelimelerinden türetilen isim
(Bayan)

Fatoş isminin adının anlamı manası : Fatma adının halk arasında bir başka söyleniş biçimi
(Bayan)

Fazıl isminin adının anlamı manası : Erdemli, manevi değerce üstün
(Erkek)

Fazilet isminin adının anlamı manası : Erdem / İyi huyların tümü
(Bayan)

Fehim/ Fehmi isminin adının anlamı manası :  Anlayışlı, çabuk kavrayan
(Erkek)

Fehime isminin adının anlamı manası : Anlayışlı, çabuk kavrayan
(Bayan)

Fehmi / Fehim isminin adının anlamı manası :  Anlayışlı, çabuk kavrayan
(Erkek)

Ferah isminin adının anlamı manası : Bol geniş / Rahatlık veren / Gönlü şenlendiren
(Bayan)

Feray isminin adının anlamı manası : Aydınlık, parlak
(Bayan)

Ferda isminin adının anlamı manası : Yarın, gelecek zaman
(Erkek)

Ferda isminin adının anlamı manası : Yarın / Gelecek zaman/ mecazi anlamda kıyamet günü
(Bayan)

Ferdi isminin adının anlamı manası :  Bireysel, tek başına
(Erkek)

Ferhan isminin adının anlamı manası : Sevinçli, mutlu
(Erkek)

Ferhat isminin adının anlamı manası : Rahatlık
(Erkek)

Ferid isminin adının anlamı manası :  Eşsiz benzersiz
(Erkek)

Feride isminin adının anlamı manası : Tek eşsiz, benzeri olmayan
(Bayan)

Feridun isminin adının anlamı manası : Tek, eşsiz, benzeri olmayan
(Erkek)

Feriha isminin adının anlamı manası : Sevinçli, ferah
(Bayan)

Ferit isminin adının anlamı manası : Eşsiz benzersiz
(Erkek)

Ferruh isminin adının anlamı manası : Kutlu, uğurlu, aydınlık yüzlü
(Erkek)

Fethi isminin adının anlamı manası : Fetheden,fetih hakkında yazılan kaside.
(Erkek)

Fevzi isminin adının anlamı manası : Kurtuluş ve zaferle ilgili, üstünlük başarı
(Erkek)

Feyyaz isminin adının anlamı manası : Bereketli, gür, bol
(Erkek)

Feyza isminin adının anlamı manası : Başarılı, refah içinde, mutlu
(Bayan)

Feyzi isminin adının anlamı manası :  Verimlilik, bolluk
(Erkek)

Feyzullah isminin adının anlamı manası : İlhamını Allah’tan alan
(Erkek)

Feza isminin adının anlamı manası : Gökyüzü, uzay
(Erkek)

Fidan isminin adının anlamı manası : Ağaçların genç ve yeni yetişeni
(Bayan)

Figen isminin adının anlamı manası : Çiçek demeti / Gölge yapan, gölge düşüren
(Bayan)

Fikret isminin adının anlamı manası : Düşünmek, düşünceye dalmak
(Erkek)

Fikri isminin adının anlamı manası : Düşünce ile ilgili / fikir sahibi
(Erkek)

Fikriye isminin adının anlamı manası : Düşünce ile fikir ile ilgili
(Bayan)

Filiz isminin adının anlamı manası : Ağaçtan süren taze dalcıklar
(Bayan)

Firdevs isminin adının anlamı manası : Cennetteki altıncı bahçenin adı
(Bayan)

Fişengi isminin adının anlamı manası : Namus uğruna atılan kurşun
(Erkek)

Fuad isminin adının anlamı manası : Yürek, kalp gönül
(Erkek)

Fuat isminin adının anlamı manası : Yürek, kalp gönül
(Erkek)

Fuldem isminin adının anlamı manası : Her zaman geniş açık görüşlü
(Bayan)

Fulden isminin adının anlamı manası : Her zaman geniş açık görüşlü
(Bayan)

Fulya isminin adının anlamı manası : Nergislerden soğan köklü bir bitki
(Bayan)

Funda isminin adının anlamı manası : Küçük çalılık / Süpürge otu
(Bayan)

Furkan isminin adının anlamı manası : İyi ile kötüyü birbirinden ayıran kanıt / Kuran-ı Kerim
(Erkek)

Füreyya isminin adının anlamı manası : Parlak, ışıltılı günler
(Bayan)

Füruzan isminin adının anlamı manası : Çok parlak, parlayıcı, aydınlık
(Bayan)

Füsun isminin adının anlamı manası : Efsun / Büyü, sihir
G
Gaffar isminin adının anlamı manası : Acıyan, bağışlayan
(Erkek)

Gafur isminin adının anlamı manası : Bağışlayıcı, günahları affedici
(Erkek)

Galip isminin adının anlamı manası : Yenen, üstün gelen
(Erkek)

Gamze isminin adının anlamı manası : Çene ya da yanakta gülümserken beliren çukurluk
(Bayan)

Gani isminin adının anlamı manası : Zengin, cömert, bol çok, elindekiyle yetinen
(Erkek)

Garip isminin adının anlamı manası :  Kimsesiz, yalnız, yabancı / Tuhaf
(Erkek)

Gaye isminin adının anlamı manası : Amaç , erek, varılmak istenen hedef
(Bayan)

Gazi isminin adının anlamı manası : Savaşta yara alan
(Erkek)

Gelincik isminin adının anlamı manası : Kırmızı ve büyük çiçekli bir kır bitkisi
(Bayan)

Genco isminin adının anlamı manası : Genç olmaktan,genç o anlamına
(Erkek)

Giray isminin adının anlamı manası : Uygun, eskiden Kırım hanlarına verilen ünvan
(Erkek)

Gizem isminin adının anlamı manası : Sır / bilinmeyen şeyler, esrarengizlik
(Bayan)

Gonca isminin adının anlamı manası : Açılmamış, tomurcuk halinde gül
(Bayan)

Gökay isminin adının anlamı manası : Gök ve Ay gibi güzel olan
(Erkek)

Gökay isminin adının anlamı manası : Mavi ay / ekleyen : Ayşe
(Erkek)

Gökben isminin adının anlamı manası : Özü genç olan
(Bayan)

Gökberk isminin adının anlamı manası :  Yeşil yaprak
(Erkek)

Gökcan isminin adının anlamı manası : Yeşermiş, taze can, özlemle dolu can
(Erkek)

Gökçe isminin adının anlamı manası : Sevimli güzel / Gök rengi, mavimsi
(Bayan)

Gökçe isminin adının anlamı manası : Gök rengi, göğce
(Erkek)

Gökçe isminin adının anlamı manası :  gökyüzünün meleği, mavi, güzel
(Bayan)

Gökçen / Gökçe isminin adının anlamı manası : 1. Gökle ilgili göğe ait semavi. 2. Mavi, mavimsi. 3. Güzel hoş güzelce, latif. 4. Gösterişli.
(Bayan)

Göker isminin adının anlamı manası : Gökyüzü gibi er
(Erkek)

Gökhan isminin adının anlamı manası :  Göklerin hakanı Gök gibi büyük han
(Erkek)

Gökhun isminin adının anlamı manası :  Eski Türk isimlerinden Gök+Hun
(Erkek)

Gökmen isminin adının anlamı manası :  Gök rengi gözlü
(Erkek)

Göknil isminin adının anlamı manası : Gökyüzüne ait olan, Gök + Nil olarak da düşünülebilir
(Bayan)

Göknur isminin adının anlamı manası : Nurlu, ışıklı, aydınlık gökyüzü
(Bayan)

Göksel isminin adının anlamı manası :  Gökle ilgili, göğe ait
(Erkek)

Göksu isminin adının anlamı manası :  Türkiye’nin çeşitli yerlerinde bulunan akarsuların genel adı. Adana’dan gelerek Akdeniz’e dökülen Seyhan nehrinin önemli kollarından.
(Erkek)
/(Bayan)

Gökşin isminin adının anlamı manası : Gök gibi mavi gözlü / Sonsuz mavi derinlik
(Bayan)

Göktuğ isminin adının anlamı manası : Gök renkli Tuğ sahibi
(Erkek)

Göktürk isminin adının anlamı manası :  Kök Türk / Tarihte bir Türk devleti
(Erkek)

Gönül isminin adının anlamı manası : Kalp, eğilim, sevgi arzu heyecan gibi duyguların bulunduğu yer
(Bayan)

Gözde isminin adının anlamı manası : Göze girmiş, birince sevilip beğenilen
(Bayan)

Gözen isminin adının anlamı manası : Bir nevi alageyik.
(Bayan)

Güher isminin adının anlamı manası : İnci / Soy sop
(Bayan)

Gül isminin adının anlamı manası : Gülgillerin örneği olan bitki ve bunun çiçeği
(Bayan)

Gülbahar isminin adının anlamı manası : Ebru yapmakta kullanılan koyu kırmızı boya
(Bayan)

Gülben isminin adının anlamı manası : Ben, gül’üm anlamında
(Bayan)

Gülbin isminin adının anlamı manası : Gül dalı,gül ağacı,gül kökü
(Bayan)

Gülbiz isminin adının anlamı manası : Bizim gülümüz
(Bayan)

Gülcan isminin adının anlamı manası : Gül gibi güzel canlı
(Bayan)

Gülce isminin adının anlamı manası : Gül gibi, güle benzeyen.
(Bayan)

Gülcemal isminin adının anlamı manası : Gül-cemal. Gül gibi güzel yüzlü.
(Bayan)

Gülçe isminin adının anlamı manası : Küçük gül, gülcük.
(Bayan)

Gülçe isminin adının anlamı manası : Gülcük , küçük gül ekleyen Tamer BAYSAL
(Bayan)

Gülçehre isminin adının anlamı manası : Gül-çehre. Gül gibi güzel olan
(Bayan)

Gülçin isminin adının anlamı manası : Gül derleyen, gül toplayan
(Bayan)

Güldem isminin adının anlamı manası : Hiç solmayan her dem gül, her dem gülen
(Bayan)

Gülden isminin adının anlamı manası : Gül gibi, güle ait, gülden yapılmış
(Bayan)

Güldeste isminin adının anlamı manası : Gül destesi
(Bayan)

Gülen isminin adının anlamı manası : Güleç yüzlü
(Bayan)

Gülendam isminin adının anlamı manası : Gül gibi endamlı, zarif görünümlü
(Bayan)

Gülfem isminin adının anlamı manası : Gül dudaklı, gül ağızlı
(Bayan)

Gülfer isminin adının anlamı manası : gül gibi parlak,zarifliği ve zerafetiyle göz kamaştıran
(Bayan)

Gülgün isminin adının anlamı manası : Gül renginde, kırmızı, pembe
(Bayan)

Gülhan isminin adının anlamı manası : Gül gibi güzel hakan
(Erkek)

Gülhanım isminin adının anlamı manası : Gül gibi güzel kadın
(Bayan)

Gülin isminin adının anlamı manası : Güle ait olan, gülden gelen
(Bayan)

Gülistan isminin adının anlamı manası : Gül bahçesi
(Bayan)

Güliz isminin adının anlamı manası : Gül gibi güzel iz bırakan
(Bayan)

Gülizar isminin adının anlamı manası : Gül yanaklı
(Bayan)

Güllü isminin adının anlamı manası : Güzel kadın / Gülü olan
(Bayan)

Gülnaz isminin adının anlamı manası : Gül gibi ince ve narin
(Bayan)

Gülnihal isminin adının anlamı manası : Gül fidanı
(Bayan)

Gülören isminin adının anlamı manası : Gül-ören.
(Bayan)

Gülpembe isminin adının anlamı manası :  Gül pembesi / Gül gibi pembe yanaklı
(Bayan)

Gülperi isminin adının anlamı manası : (Farsça.) Gizli gül.
(Bayan)

Gülriz isminin adının anlamı manası : Gül saçan, gül serpen
(Bayan)

Gülsen isminin adının anlamı manası : Gül gibi güzel
(Bayan)

Gülseren isminin adının anlamı manası : Gül toplayan,gül dağıtan
(Bayan)

Gülsüm isminin adının anlamı manası : Yuvarlak yüzlü, güzel
(Bayan)

Gülsün isminin adının anlamı manası : Yaşam boyu yüzü hep gülsün anlamında
(Bayan)

Gülşah isminin adının anlamı manası : Gül dalı, güllerin kraliçesi
(Bayan)

Gülşen isminin adının anlamı manası : Gülistan / Gül bahçesi
(Bayan)

Gültekin isminin adının anlamı manası :  Kültigin adından.. Güvenilen, herkese hayrı dokunan
(Erkek)

Gülten isminin adının anlamı manası : Gül gibi pembe tenli
(Bayan)

Gün isminin adının anlamı manası : Gündüz vakti / Aydınlık
(Bayan)

Günal isminin adının anlamı manası : Gün al yaşa, kızıl renkli güneş
(Bayan)

Günay isminin adının anlamı manası : Aydınlık gün / Güney-Cenup
(Bayan)

Gündüz isminin adının anlamı manası : Gecenin karşıtı
(Erkek)

Güner isminin adının anlamı manası :  Güneşin doğma zamanı – Fecr
(Bayan)

Güner isminin adının anlamı manası : Güneşin doğma zamanı
(Erkek)

Güneş isminin adının anlamı manası : Gezegen sistemimizin enerji kaynağı
(Erkek)

Güneş isminin adının anlamı manası : Kendi sistemi içindeki gezegenlere ısı ışık veren gök cismi
(Bayan)

Güngör isminin adının anlamı manası : İyi günler yaşa anlamında
(Bayan)

Güngör isminin adının anlamı manası : İyi günler yaşa anlamında
(Erkek)

Günhan isminin adının anlamı manası : Oğuz’un altı oğlundan Güneşi simgeleyenin adı
(Erkek)

Güniz isminin adının anlamı manası : Günün başlangıcını belirleyen görüntü
(Bayan)

Günnur isminin adının anlamı manası : Güneş ışığının aydınlığı, nuru
(Bayan)

Günsel isminin adının anlamı manası :  Günle ilgili güne ait
(Bayan)

Günseli isminin adının anlamı manası : Işık seli, bol parlak ışık demeti
(Bayan)

Güral isminin adının anlamı manası : Çok al, bol al
(Erkek)

Güray isminin adının anlamı manası :  Bereketli, bolluk içinde olan ay
(Erkek)

Gürbüz isminin adının anlamı manası : Gelişmiş, iri yapılı, sağlam
(Erkek)

Gürcan isminin adının anlamı manası :  Herkesi seven, özveride bulunan
(Bayan)

Gürcan isminin adının anlamı manası :  Herkesi seven, özveride bulunan
(Erkek)

Gürel Sürekli oluşum ve dönüşüm halinde olan
(Erkek)

gürkan isminin adının anlamı manası :  Güler yüzlü ve kanlı
(Erkek)

Gürsel isminin adının anlamı manası :  Gürlükle ilgili, gür olan
(Erkek)

Güven isminin adının anlamı manası :  İtimat, emniyet
(Erkek)

Güven isminin adının anlamı manası : Birşeyden beklenen niteliğe inanıp ona göre davranmak
(Bayan)

Güzide isminin adının anlamı manası : Seçkin, seçme, seçilmiş
(Bayan)

Güzin isminin adının anlamı manası : Seçici, beğenici
H
Habib isminin adının anlamı manası : Sevgili, dost
(Erkek)

Habibe isminin adının anlamı manası : Seven, sevgili, dost
(Bayan)

Habil isminin adının anlamı manası : Habil. Hz. Adem’in oğullarından, Kabil’in kardeşi, Kabil tarafından öldürülmüştür. Yeryüzünde ilk öldürülen kişidir.
(Erkek)

Hacer isminin adının anlamı manası : Taş, kaya parçası, çakıl
(Bayan)

Hacı isminin adının anlamı manası : Hicaz’a gidip hac törenine katılan
(Erkek)

Hadi isminin adının anlamı manası : (Arapça)1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
(Erkek)

Hadis isminin adının anlamı manası : Hz.Muhammed’in söz ve davranışları
(Erkek)

Hadise isminin adının anlamı manası : olay,vuku durum icraat sorun

Hadiye isminin adının anlamı manası : (Arapça)1. Yenilene yardım eden, yardımcı. 2. Hidayet eden, doğru yolu gösteren. Kılavuz, rehber. 3. Önde giden kimse. 4. Mızrak ucu.
Kadın
Hafız isminin adının anlamı manası : Ezberleyen/ Özellikle Kuran-ı Kerimi ezbere okuyan
(Erkek)

Hafize isminin adının anlamı manası :  isminin adının anlamı manası : Koruyucu, esirgeyici
(Bayan)

Hafsa isminin adının anlamı manası : Peygamberimiz Hz. Muhammed’in (A.S.M.) zevcelerinden biri ve Hz. Ömer’in (R.A.) kızı.
(Bayan)

Hakan isminin adının anlamı manası : Büyük Han, Hanlar hanı (Hükümdar anlamına=Han)
(Erkek)

Haldun isminin adının anlamı manası : Kalp, yürek / Yüreklilik
(Erkek)

Hale isminin adının anlamı manası :  Ayın çevresinde görülen ışıklı halka
(Bayan)

Halide isminin adının anlamı manası : Sürüp gelen, sürekli, geç yaşlanan
(Bayan)

Halil isminin adının anlamı manası :  İçten, dost çok yakın arkadaş
(Erkek)

Halim isminin adının anlamı manası : Yumuşak huylu, sakin yaradılışlı
(Erkek)

Halis isminin adının anlamı manası :  Saf katkısız duru
(Erkek)

Halit isminin adının anlamı manası :  Süregelen, sürekli, geç yaşlanan
(Erkek)

Haluk isminin adının anlamı manası : Herkesle iyi geçinen iyi ahlaklı
(Erkek)

Hamdi isminin adının anlamı manası :  Hamd eden, şükreden / Tanrı ile ilgili
(Erkek)

Hami isminin adının anlamı manası : Koruyan, arka çıkan, koruyucu
(Erkek)

Hamid isminin adının anlamı manası : Şükredici
(Erkek)

Hamide isminin adının anlamı manası :  Şükredici, hamd edici
(Bayan)

Hamit isminin adının anlamı manası : Şükredici
(Erkek)

Hamiyet isminin adının anlamı manası : İnsanın aile ve ülkesini koruma çabası, iyilik severlik
(Bayan)

Hamza isminin adının anlamı manası :  Aslan
(Erkek)

Handan isminin adının anlamı manası :  Gülen, şen
(Bayan)

Hande isminin adının anlamı manası : Gülüş, gülme / alay etme, eğlenme
(Bayan)

Hanefi isminin adının anlamı manası : Tanrı’nın birliğine iman eden
(Erkek)

Hanım isminin adının anlamı manası : Soylu kadın, (Bayan)

(Bayan)

Hanife isminin adının anlamı manası : Allah’ın birliğine inanan, iman eden
(Bayan)

Harika isminin adının anlamı manası :  Eşyanın tabiatı dışında, doğa üstü, garip şey, olağanüstü
(Bayan)

Harun isminin adının anlamı manası :  Huysuz at / Postacı / İnatçı
(Erkek)

Hasan isminin adının anlamı manası : Güzellik, iyi davranma, iyilik
(Erkek)

Hasibe isminin adının anlamı manası : Kişisel değeri olan, ünlü soydan gelen
(Bayan)

Hasip / Hasbi isminin adının anlamı manası : Kişisel değeri olan, ünlü bir soydan gelen
(Erkek)

Haşim isminin adının anlamı manası : Ezen, kıran, parçalayan
(Erkek)

Haşmet isminin adının anlamı manası : İhtişam, büyüklük, görkemlilik
(Erkek)

Hatem/ Hatemi isminin adının anlamı manası : Sonuncu en son olan / Mühürcü
(Erkek)

Hatice isminin adının anlamı manası :  Erken doğan kız çocuğu
(Bayan)

Havin isminin adının anlamı manası : Yaz mevsimi (Kürtçe)
(Bayan)

Havva isminin adının anlamı manası :  Allah’ın yarattığı ilk kadın
(Bayan)

Hayal isminin adının anlamı manası : İnsanın beyninde kurduğu düşünceler , kesitler, olaylar
(Bayan)

Hayat isminin adının anlamı manası : Yaşam, doğumdan ölüme kadar geçen süre
(Bayan)

Hayati isminin adının anlamı manası :  Yaşamsal, yaşamla ilgili önemli olan
(Erkek)

Haydar isminin adının anlamı manası : Aslan / Çok cesur
(Erkek)

Hayrettin isminin adının anlamı manası : Hayır eden, hayır sahibi
(Erkek)

Hayri isminin adının anlamı manası : Hayırla, iyilikle ilgili
(Erkek)

Hayriye isminin adının anlamı manası : Hayırla, iyilikle ilgili
(Bayan)

Hayrullah isminin adının anlamı manası : Allah’ın hayırlı ettiği
(Erkek)

Hayrünissa isminin adının anlamı manası :  Kadınların hayırlısı
(Bayan)

Hazal isminin adının anlamı manası : Haz duy, tad al.
(Bayan)

Hazan isminin adının anlamı manası :  Güz, sonbahar
(Bayan)

Hazar isminin adının anlamı manası :  Barış / Bir yerde oturma hali
(Erkek)

Hazel/Hazal isminin adının anlamı manası :  Kuruyup dökülen ağaç yaprakları
(Bayan)

Hazım isminin adının anlamı manası : Hezimete uğratan
(Erkek)

Hediye isminin adının anlamı manası : Armağan, bahşiş
(Bayan)

Helin isminin adının anlamı manası : Kuş Yuvası
(Bayan)

Hıfzı isminin adının anlamı manası : Saklamak, korumak, hafızaya almak
(Erkek)

Hıncal isminin adının anlamı manası : Öc al, intikam al anlamında
(Erkek)

Hızır isminin adının anlamı manası : Darda kalanların yardımına koşan
(Erkek)

Hicri isminin adının anlamı manası : Göç eden / Hicrete ait, hicretle ilgili
(Erkek)

Hidayet isminin adının anlamı manası :  Doğru yolu arama / Yol gösterme
(Erkek)

Hikmet isminin adının anlamı manası :  Felsefe, gizli, bilinmeyen güç
(Erkek)

Hilal isminin adının anlamı manası : Gül yanaklı
(Bayan)

 Hilal isminin adının anlamı manası : (Arapça)Ayın ilk günlerdeki durumu, yeni ay, ayça.
(Bayan)

Hilmi isminin adının anlamı manası : Yumuşak huylu, sabırlı
(Erkek)

Hilmiye isminin adının anlamı manası : Yumuşak huylu, ince nazik kimse.(Arapça)
(Bayan)

Himmet isminin adının anlamı manası : Çalışma, çaba
(Erkek)

Hira isminin adının anlamı manası :  Peygamber Efendimiz’e(S.A.S) ilk vahyin geldiği Hira Dağı’ndaki mağaranın ismi.Cebrail(Vahiy Meleği) Peygamberimiz’e ilk defa bu mağarada görünüp vahyi bildirmiştir.
(Bayan)
/(Erkek)

Hişam isminin adının anlamı manası :  Eski bir Endülüs hükümdarının adı
(Erkek)

Huban isminin adının anlamı manası : (Farsça)Güzeller, sevgililer.
(Bayan)

Hulki isminin adının anlamı manası : İyi ahlaklı iyi huylu
(Erkek)

Hulusi isminin adının anlamı manası : Saflık, doğruluk, içtenlik
(Erkek)

Huri isminin adının anlamı manası : Cennet kızı, melek
(Bayan)

Huriye isminin adının anlamı manası : Melekle ilgili, melek gibi
(Bayan)

Hurşit isminin adının anlamı manası : Güneş
(Erkek)

Hüdaverdi isminin adının anlamı manası : Allah verdi, çocuk özlemi çeken aileler ilk çocuklarına genellikle bu adı verirler
(Erkek)

Hülya isminin adının anlamı manası : Kuruntu, hayal
(Bayan)

Hüma isminin adının anlamı manası : insanlara mutluluk getireceğine inanılan kuş,mutluluk,Fatih Sultan Mehmet’in annesinin ismi
(Bayan)

Hümeyra isminin adının anlamı manası :  Aklık, beyazlık
(Bayan)

Hüner isminin adının anlamı manası :  Marifet, beceri, herkesin yapamadığı şeyleri yapmak
(Bayan)

Hürmüz isminin adının anlamı manası :  Zerdüşt dininde, iyilik ve hayır tanrısı
(Bayan)

Hürrem isminin adının anlamı manası : Sevinçli, hoş vakit geçiren, gülümseyen
(Bayan)

Hürriyet isminin adının anlamı manası :  Özgürlük
(Bayan)

Hüsam / Hüsamettin isminin adının anlamı manası : Keskin kılıç / Dinin keskin kılıcı
(Erkek)

Hüseyin isminin adının anlamı manası :  Ruh ve madde güzelliği
(Erkek)

Hüsniye isminin adının anlamı manası :  Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
(Bayan)

Hüsnü isminin adının anlamı manası : Güzellikle ilgili, güzelliğe ait
(Erkek)

Hüsrev isminin adının anlamı manası : Büyük padişah, hükümdar
(Erkek)
Akdeniz bölgesinde yetişen bir tür ağaç
(Bayan)