FAĞFUR HAKKINDA BİLGİ


FAğFuR HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FAğFuR HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FAğFuR HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FAğFuR HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FAğFuR HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Porzellan (n), Fr. Porceleaine (f), İng. Chinaware, porcelain. Bir çeşit porselen. Çini gibi olup, Çin’de yapılmaktadır. Yarı saydam olan fağfûrlardan, tabak, kâse, fincan, vazo, süs eşyâsı, biblo gibi şeyler yapılır. On sekizinci asırda Osmanlı sarayına Çin’den birçok fağfûr eşyâ hediye olarak gelmişti. Çin fağfûrları mukâvim ve çok ince yapıları ile dünyâda şöhrete sâhiptir. Bunların çiçek ve ince işçiliğe sâhib olanlarına “hatâyî”, zarîf olmayan daha basitlerine de “kâşî” denilirdi. Topkapı Sarayı Müzesinde bu örneklerden görmek mümkündür.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi