FDDI (Fiber Distributed Data Interface) ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı


200 km’yi geçmeyen yerel ağlarda, fiber optik hatlar kullanılarak veri iletişim yolları kurulmasını belirleyen standart.