FENOLFTALEİN HAKKINDA BİLGİ


FENOLFTALEİN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FENOLFTALEİN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FENOLFTALEİN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FENOLFTALEİN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FENOLFTALEİN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Phenolphtalein n, Fr. Phénolphtaléine f, İng. Phenolphtalein. Soluk sarı renkte, toz hâlinde bir organik bileşik. Formülü C12H14O4 olup, erime noktası yaklaşık 250°C’dir. Alkolde çözünür. Fakat suda dâimâ çözünmez. Fenolftalein sıcak sülfürik asit veya çinko klorür mevcûdiyetinde (katalizörlüğünde) fenol ile ftalik anhidridin reaksiyonundan elde edilir.

Fenolftalein asit-baz indikatörü olarak kullanılır. Asitli ortamda renksiz olan fenolftalein bazik ortamda pembe renklidir.Nötral ortamda da renksizdir. Fenolftalein ilâve edilmiş asidik çözeltiye baz ilâve edilirse, çözeltinin ph’sı 7,3 olduğu an, fenolftalein çözeltiyi pembe renge boyar ve çözeltinin bazik olmaya başladığı anlaşılır. Fenolftalein asitli çözeltide renksiz trifenil karbinal türevine, bazik çözeltide ise kırmızı renkli kinoit yapılı bir bileşiğe dönüşür.

Fenolftalein çeşitli isimler altında müshil ilâcı olarak da satılır. Tesir mekanizması belli değildir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi