Ferdi Kaza Sigortası


Ferdi Kaza Sigortası

Ferdi kaza sigortası nedir?

Ferdi Kaza Sigortası, kaza sonucu yani ani, harici ve irade dışı bir etki ile kişinin ölmesi veya sürekli sakat kalması hallerinde tazminat ödeyen bir sigorta türüdür.

Hangi haller kaza sayılır?

Ani, irade dışı ve harici bir etkinin olması gerekir. Mesela düşmek, trafik kazası geçirmek, yanıklar gibi. Buna karşılık hastalık, intihar, sarhoşluk, her türlü cerrahi müdahale ise kaza sayılmaz.

Sadece ölüm ve sakatlık için mi teminat verilmektedir?

Ölüm ve sürekli sakat kalma hallerinin yanı sıra sigortalı isterse kaza sonucu tedavi masrafları ve yine kaza sonucu geçici olarak çalışamama durumunda, kaza tarihinden itibaren en fazla 200 gün süre ile çalışılamayan her gün için gündelik tazminat ödeyen ek teminatlar da mevcuttur.

Coğrafi bir kısıtlama var mıdır?

Ferdi Kaza Sigortası satın aldığınızda, coğrafi bir kısıtlama yoktur. Dünyanın her yerinde geçerlidir.

Deprem teminata dahil midir?

Her sigortada olduğu gibi, bazı haller sigortalı isterse ek sözleşme ile teminata dahil edilebilir.  Deprem de bunlardan biridir. Ayrıca spor yapmak, motosiklet kullanmak, terörist eylemler sonucu oluşan zararlar da istenirse satın alınabilir.