FERSAH HAKKINDA BİLGİ


FERSAH HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FERSAH HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FERSAH HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FERSAH HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FERSAH HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Paranange (f), Fr. Parassange (f), İng. Parasang. Eskiden kullanılan yol ölçülerinden birinin adı. Aslı forsa, fersenk olup, Arapçaya fersah olarak geçmiştir. Bu ölçü arâzinin durumuna göre değişirdi. Bir fersah, insanın bir saatte yürüdüğü yoldur. Bu da üç mil, yâni altı kilometredir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi