FETHİ GEMUHLUOĞLU HAKKINDA BİLGİ


FETHİ GEMUHLUOĞLU HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FETHİ GEMUHLUOĞLU HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FETHİ GEMUHLUOĞLU HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FETHİ GEMUHLUOĞLU HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FETHİ GEMUHLUOĞLU HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Cumhûriyet devri fikir adamlarından. 1923’te İstanbul’da doğdu. İstanbul Haydarpaşa Lisesini bitirdikten sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğrenim gördü.

İstanbul’da çeşitli okullarda öğretmenlik yaptı. 1955-63 yılları arasında Spor ve Sergi Sarayı Müdürlüğü vazifesinde bulundu. Bir müddet Almanya’da kaldıktan sonra yurda dönüşünde Millî Eğitim Bakanlığı Özel Kalem Müdürlüğü ve Türkiye Odalar Birliği Basın Müşâvirliği; 1970-77 yılları arasında Türk Petrol Vakfı Genel Sekreterliği yaptı. Milletine ve dînine bağlı pekçok gencin yetişmesinde emeği geçti. Geniş bir aydın-yazar kitlesi, özel sohbetlerinde yansıttığı zengin kültüründen ve derin görüşlerinden faydalandı. 5 Ekim 1977’de İstanbul’da vefât etti.

Sohbetlerinden bir kısmı 1988’de Dostluğa Dâir adıyla neşredildi. Yine vefâtından sonra hakkında Dostluk Üzerine ve Bağlanma adlı iki kitap yayımlandı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi