FETHULLAH VERKÂNİSÎ HAKKINDA BİLGİ


FETHULLAH VERKÂNİSÎ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FETHULLAH VERKÂNİSÎ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FETHULLAH VERKÂNİSÎ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FETHULLAH VERKÂNİSÎ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FETHULLAH VERKÂNİSÎ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

on dokuzuncu yüzyılda Anadolu’da yetişen evliyâdan. İsmi, Fethullah’tır. Verkânisî diye de meşhur olmuştur. Siirt’in Minâr nâhiyesine bağlı Verkânıs köyünde doğdu. Seydâ veya Üstâd-ı A’zam isimleriyle meşhûr olan büyük veli Abdurrahmân Tâhî (Tâgî) hazretlerinden ilim öğrendi ve feyz aldı. İlimde ve tasavvufta yüksek derecelere ulaştı. Kendisi ilim öğretip birçok talebe yetiştirdi. Onun talebelerinden en meşhuru hocası Abdurrahmân Tâhî’nin oğlu Muhammed Ziyâüddîn Nurşînî’dir. Bitlis vilâyetine bağlı Mutki ilçesinin Uhin (Yukarıkoyunlu) köyünde bulunan Alâeddîn-i Uhînî, Fethullah-ı Verkânisî’nin oğlu ve Muhammed Ziyâüddîn Nurşînî’nin halifelerindendir. 1899 (H. 1317) senesinde vefât eden Fethullah-ı Verkânisî Bitlis vilâyet merkezindeki türbesinde defnedildi. Nakşibendiyye yolunun edeplerini anlatan bir Risâle’si vardır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi