File ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

Dosya. Bilgilerin bir düzen içinde korunması ve kolay erişiminin sağlanması için isimlendirilmiş veri gruplarına verilen isim.