Film çekimi için özel sektöre geçici araç tahsis edilmesi


Ceza infaz kurumlarında gerçekleştirilecek sinema  veya dizi filmlerin çekimlerinde geçici olarak kullanmak amacıyla film sektörünün hükümlü ve tutuklu nakil aracı taleplerinin karşılanması

Hizmet Hakkında Genel Bilgiler
Kurum Kodu
B030CTE00500000000
Sunan Kurum
Merkezi İdare
BÜTÇE DONATIM BÜROSU
Standart Dosya Planı
801070100
Hizmetten Yararlananlar
Özel Sektör
Ek Bilgiler
Hizmetin Dayanağı Olan Mevzuat
1. Mevzuat :
TEAMÜLEN Kanun No: Madde No :YOK)
Hizmeti Sunmakla Görevli/Yetkili Kurumlar/Birimler
Merkezi İdare
BÜTÇE DONATIM BÜROSU
Hizmetin Sunum Süreci ile İlgili Bilgiler
Başvuruda İstenen Belgeler
Dilekçe
1. Mevzuat
Teamülen Kanun No: Madde No:Yok)

İlk Başvuru Makamı

BÜTÇE DONATIM BÜROSU
Cumhuriyet Başsavcılıkları
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok

Paraf Listesi

Unvan 1
Şef
Unvan 1
Şube Müdürü
Unvan 1
Memur
Unvan 2
Şef
Unvan 3
Şube Müdürü
Unvan 4
Tetkik Hakimi
Unvan 5
Daire Başkanı
İmza / Onay
Genel Müdür Yardımcısı

Kurumun Varsa Yapması Gereken İç Yazışmalar

Birim :
Cumhuriyet Başsavcılıkları
Yazışma Amacı :
Tebligat/Bildirim Yapılması
1. Mevzuat :
Teamülen Kanun No : Madde No :Yok

Kurumun Varsa Yapması Gereken Dış Yazışmalar

Hizmetin Varsa Mevzuattaki Tamamlanma Süresi
Yok
Hizmetin Ortalama Tamamlanma Süresi
1 gün
Yıllık İşlem Sayısı
25
Hizmet Elektronik Olarak Sunuluyor mu
Hayır