FİLOLOJİ HAKKINDA BİLGİ


FİLOLOJİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FİLOLOJİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FİLOLOJİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FİLOLOJİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FİLOLOJİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Philologie f, Fr. Philologie f, İng. Philology. Yazıya geçen eski lisanlarla mevcut dillerin eski ve yeni şekillerini inceleyen bilim kolu. Edebî yazılarda, noktalama işâretleri, dilbilgisi ve kelimelerin kullanış ve şekil değişiklikleriyle meşgul olur. Ayrıca lisanları birbirleriyle karşılaştırmalı olarak inceler. Filolojiden günümüzdeki modern linguistik, yâni lisan bilgisi ortaya çıkmıştır.

Yazılı olarak ve akademik çevrede “filoloji” kelimesi hâlâ kullanılıyorsa da, bunun kullanış sâhası genellikle linguistikin kapsamına girer. Bu bilim dalı ile uğraşanlara filolog denir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi