FİNANSMAN ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ


FİNANSMAN ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FİNANSMAN ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FİNANSMAN ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FİNANSMAN ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FİNANSMAN ŞİRKETİ HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

daha ziyâde tüketim mallarının satın alınmasını kolaylaştıran ihtisaslaşmış finans kuruluşları. Tüccarların, vâdeleri gelmemiş alacaklarını satın alırlar veya tüketicilere doğrudan krediler açarlar. Bu tip şirketler yirminci yüzyılın başında otomobil alımlarının taksitle finansmanını sağlamak gayretlerinin bir sonucu olarak kendilerini gösterdiler.

Finansman şirketleri faaliyetlerini belli mallarda ve belli îmâlâtçılarda yoğunlaştırırlar. Finansman şirketleri tüketicilerin finanse edilmelerinde ve onlara küçük miktarlarda kredi vermede de rol alırlar. Düşük fâiz nisbetleriyle az miktarda kredi vermek bankalar için kazançlı ve câzip olmadığından tüketici kredilerine yönelen ihtiyaç ve talep daha çok tefeciler tarafından karşılanıyordu. Uygun kânûnî düzenlemelerle birçok ülke, finansman şirketlerinin gelişmesine katkıda bulunmuştur. Finansman şirketleri kendi faaliyetlerini finanse etmede ticârî bankalara dayanırlar.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi