FİTİN HAKKINDA BİLGİ


FİTİN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FİTİN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FİTİN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FİTİN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FİTİN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Phytine (f), Fr. Phytine (f), İng. Pytine. Bâzı tohumlarda, özellikle buğday tânelerinde bulunan fosfatlı bir organik madde.

Kimyâ bakımından, inozit-heksa fosfor asitin (heksa oksi-sikloheksan) kalsiyum-mağnezyum tuzudur. Fitin beyaz bir toz olup suda kolay erir. Hem saf olarak hem de kinin ile karıştırılarak 0,25 gr’lık tabletler veya sıvı halde halsizlik, gelişmezlik gibi hastalıkların tedâvisinde kullanılır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi