Fizikçi (Elektrik ve Mıknatısiyet) mesleği hakkında bilgi


Fiziksel olaylar ile manyetizm ve elektriğin özellikleri ve yapısı arasındaki ilişkiyi araştıran üretim veya endüstriyel ve diğer işlemleri geliştiren kişidir.

Fizikçi (Elektrik ve Mıknatısiyet) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Fizikçi (Genel)(2111.06) da belirtilen benzer işleri yapmak,

b)      Statik elektrik, piezo elektrik, elektromanyetik dalgaların alınması iletişimi, materyalin manyetik özelliği ve jenerasyonu, elektrik enerjisinin iletişimi ve jenerasyonu, doğru akım olayları aletleri ve cihazları, elektrik ölçümleri, direnç malzemesi, cihazları ve ölçümleri, dialektrik ve kapasite, mıknatisiyet, manyetik malzeme ve ölçümleri, veya elektromıknatısiyet ölçümleri ve cihazları gibi elektrik ve mıknatısiyet branşlarında ihtisas sahibi olmak,

c)      Elektrik ve mıknatısmanın elde edilmesi ve kullanım alanlarının tespit edilmesi için araştırma ve laboratuvar çalışmaları yapmak,

d)      Elektrik ve mıknatısın elde edilmesi, çekme özelliklerinin incelenmesi amacıyla laboratuvar çalışmaları yapmak,

e)      Mıknatısın çekme ve itme özelliğinden yararlanarak yeni buluşlar geliştirmeye çalışmak

f)       Elektriğin ve manyetizmin belirli alanında uzmanlaşabilir,

 

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.