Fizikçi (Elektronik) mesleği hakkında bilgi


Fiziki olayları araştıran elektronik alanında fizik kanunlarını uygulayarak  materyal, üretim veya endüstriyel ve diğer işlemleri geliştiren kişidir.

Fizikçi (Elektronik) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Fizikçi (Genel)(6111.06) da belirtilen benzer işleri yapmak,

b)      Haberleşme, endüstriyel ve büro otomasyon aletlerinin kontrolünü yapmak,

c)      Elektronik araçları geliştirmek ve düzenlemek ve deney sonuçlarını uygulamak,

d)      Elektronların karakteristiği, etkileri ve hareketliliğini araştırmak

e)      Gazlarda nakiliyet, elektron optik prensipleri ve tatbikatı, elektronik lambalar, elektron lambası devreleri (verici ve alıcı radyolar hariç), elektron yayılması, floresant malzemeler, röntgenler, fotoelektrik, radyo devreleri (verici ve alıcı cihazları), radyo dalgalarının yayılması, antenler veya mikro dalgalar gibi elektronik branşlar da ihtisas sahibi olmak,

f)       Elektroniğin belirli alanında uzmanlaşabilir,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.