Fizikçi (Isı) mesleği hakkında bilgi


Fiziki olayların  ısı  ile olan ilişkilerini araştıran, ısı alanında materyal, üretim endüstriyel ve diğer işlemleri geliştiren veya ilerleten kişidir.

Fizikçi (Isı) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Fizikçi (Genel)(6111.06) da belirtilen benzer işleri yapmak,

b)      Isı  fiziği, termodinamik, ısı transferi, kalorimetre, izolasyon, yüksek ısının  tesirleri, ısı radyasyonundaki ısının etkileri ile geçirgenlik geliştirme ve ölçme araştırmaları yapmak,

c)      Güneş enerjisi ile ısıtma projeleri hazırlayıp projelerin kurulmasına nezaret etmek,

d)      Güneş enerjisinde kullanılan elemanların üretimi için proje geliştirme çalışmaları yapmak,

e)      Projenin kurulacağı yerde gerekli ölçümleri yapıp, ihtiyaç duyulan sıcak su  miktarını belirleyerek sistemin büyüklüğünü tespit etmek,

f)       Meteorolojik değerleri dikkate alarak projeyi çizip , kurulmasına nezaret ederek, gerekli kontrolleri yapmak,

g)       ısı kaynaklarını korumak, yeni ısı kaynakları geliştirmek ve ısı kaybını önlemek için laboratuvar araştırmaları yapmak,

h)      Araştırması yapılacak maddeyi ısı ve ses laboratuarında incelemeye almak,

i)        Çeşitli ısıtıcı ocaklar, soğutma cihazları, termometre, kalorimetre gibi ısıyla ilgili cihazları kullanarak  maddenin ısı iletimini, ısı yalıtımını araştırma ve deneyler yardımı ile belirlemek, çalışmalar hakkında rapor tutmak ve raporları ilgililere vermek,

j)        Isı fiziğinin belirli bir alanında uzmanlaşabilir, 

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.