Fizikçi (Nükleer) mesleği hakkında bilgi


Nükleer alanda fizik kanunlarını uygulayarak bu alanlarda araştırmalar yapan kişidir.

Fizikçi (Nükleer) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Fizikçi (Genel)(6111.06) da belirtilen benzer işleri yapmak,

b)      Nükleer yapı ve parçalanması, yüksek hızla hareket eden zerrecikler jeneratörleri, izotopların ölçülmesi ve ayrılması, atom ve molekül yapısı, radioskopik kristalloğrafi veya kozmik ışınlar gibi atomik branşlarda ihtisas sahibi olmak,

c)      Elementlerin çekirdeklerinin çeşitli modeller kullanarak yapısını ve özelliklerini, çekirdek kuvvetlerini, çekirdekleri ve onları meydana getiren parçacıkların birbirleriyle ve elektro manyetik alanlarla etkileşmelerini, radyoaktiviteyi ve  boşalmayı inceleyen laboratuvar çalışmalarını yürütmek,

d)      Son derece dakik ve hassas ölçme aletleriyle çeşitli mekanik ve elektronik düzeneklerle ölçümler yapmak,

e)      Pazarlama odak sistemini çalışmaya hazırlamak,

f)       Plazma parametrelerini tespit edip elde ettiği verileri değerlendirmek,

g)      Sistemin vakumunu sağlayıp sisteme gaz verilmesini, yüksek gerilim uygulanmasını ve sistem üzerine boşaltılmasını, bilgilerin osilaskopa aktarılmasını, osilaskopta oluşan şekillerin fotoğraflarının alınmasını sağlamak,

h)      Deneyde kullanılacak malzemeleri temin edip sistemi çalışmaya hazır hale getirmek,

i)        Sistem üzerindeki mevcut rogofski bobinlerinden sonra operasyonel entegratörlerden akım geçirip geçen akım transiyetleri ve voltaj bölücüleri yardımı ile alınan voltajı belirlemek,

j)        Plazma akımı, basınç voltaj gibi plazma faküsüne ait bilgileri hesaplayarak en elverişli çalışma şartlarını elde etmek,

k)      Elde edilen verileri bilgisayara verip bilgisayar sonuçlarını inceleyerek aletin daha verimli hale getirilmesi için şartları tespit etmek,

l)        Nükleer fiziğin belli konusunda uzmanlaşabilir,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.