Fizikçi (Ses) mesleği hakkında bilgi


Sesleri pratik yaşamda kullanmak için ses kaynakları ve sesler üzerinde çeşitli bilimsel araştırmalar yapan kişidir.

Fizikçi (Ses) işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

 

a)      Fizikçi (Genel)(6111.06) da belirtilen benzer işleri yapmak,

b)      Sesin yayılması,  geçirgenlik, yeniden oluşturma ve etkilerinin titreşimi, ultrasonik, mimari akustik, ses yalıtıcısı, baskı, amflikatör gibi konularda uzmanlaşmak,

c)      Ses kaynaklarını ve var olan sesleri ısı ve ses laboratuvarında ses kaynakları, titreşen cisimler, kuars kristaller, elektronik devreler ve gürültü ölçer aletleri kullanarak sesin nasıl meydana geldiğini, sesin yayılmasını, yansımasını, sesin hızını ve özelliklerini   ve canlılar üzerinde yaptığı etkileri incelemek,

d)      Kulakla duyulmayan ultra sesler oluşturarak bunların ölçümünü yapmak,

e)      Ultra sesleri kullanarak deniz dibi araştırmaları ve deniz derinliklerinin ölçümünü yapmak,

f)       Denizlerde petrol arama ve diğer fizik bilimini ilgilendiren  konulardaki araştırmalara ışık tutacak raporlar hazırlamak,

g)      Ses fiziğinin belirli bir dalında uzmanlaşabilir,

 

    vb. görev ve işlemleri yerine getirir.