FLAMA HAKKINDA BİLGİ


FLAMA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, FLAMA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, FLAMA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, FLAMA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, FLAMA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Wimpel (m), Fähnchen (n), Stander (m), Fr. Fanion (m), flamme (f), İng. Signal flag; streamer, pennant. Silâhlı kuvvetlerde, bölük, alay, birlik ve komutanlıklarında birliği tanımak ve haberleşmede kullanmak için yapılan çeşitli renk ve biçimdeki bayrak. Gemilerde milletlerarası kod sinyallerini belirlemek maksadıyla da flamalar kullanılır. Bunlar rakam, özel ve tehlike flamaları olarak çeşitlere ayrılır.

Yavrukurt ve izci gibi kuruluşlar kendine has flama kullanırlar. Oba, yuva, oymak flaması gibi. Flamaların bir yüzünde oymaklarda izci işâreti, yavrularda ise yavrukurt işâreti vardır. Diğer yüzlerinde ise kendilerinin kabul ettikleri renkler ile nereye aid oldukları yazılıdır. Bu iki flamanın da etrafında sırma ve saçak bulunur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi