Fon tarafından başlatılacak iflas prosedürü


Fon, bankanın bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılmasından sonra, mevduat sahipleri ile diğer alacaklıların korunması için gerekli tedbirleri almak yetki ve şarkı sözleri görevini taşımaktadır. 3 üncü fıkrada bahsedilen bu “tedbirler”in kapsamı olayın özelliklerine göre değişecek niteliktedir. Banka aleyhine sonuç yaratmayan başlamış işlemlerin tamamlanması veya kredilerin veya diğer alacakların tahsiline devam edilmesi bu türden tedbirlere örnek verilebilir. Ayrıca Fon, Bankalar Kanununa göre şahsi iflasları istenebilecek olanhaberler banka yöneticisi ve ortaklarının malvarlıklarına teminat aranmaksızın ihtiyati tedbir ve ihtiyati haciz konulmasını mahkemelerden talep edebilmektedir. Bankacılık işlemleri yapma izninin kaldırılmasına ilişkin olarak geçmiş dönemlerde yaşanan sıkıntılar göz önüne alınarak, iznin kaldırıldığı tarihten itibaren bankanın alacaklılarının alacaklarını temlik etmeleri e-devlet veya bu sonucu doğuracak başka bir işlem yapmaları yasaklanmıştır. Buraya kadar anlatılan düzenlemelerde temel bir amaç güdülmektedir. Bu amaç, Fon tarafından başlatılacak ve yürütülecek iflas prosedürü öncesinde bankanın malvarlığını mümkün olduğunca koruyabilmektir. Zira iflası öngörerek kanun koyucu, bütün alacaklıları kapsayan kümülatif bir çözümü benimsemiştir. Fon dahil olmak üzere bütün alacaklıların mümkün olduğu oranda fazla tatmin edilmesi hedeflenmektedir.