Fon Yöneticiliği mesleği hakkında bilgi


Banka, sigorta, sanayi kuruluşları vb. işletmelerin, karlılık, verimlilik gibi göstergelerini esas alarak gelir kaynaklarını yönlendiren kişidir.

Fon Yöneticisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Fon yöneticisi, fon kaynaklarını oluşturan para veya paraya hemen çevrilebilen hisse senedi, tahvil, döviz, altın gibi değişim araçlarının en üst düzeyde kar getirisi olan alanlara yatırılmasını önermek,

b)      Para piyasası ve yatırım alanları konusunda araştırmalar yaparak işletmeye kar getirecek yatırım alanları bulmaya çalışmak,

c)      Hisse senetlerine ne miktarda kar payı verileceği konusunda öneride bulunmak,

d)      Borsada gerçekleşen işlemlere ait her türlü bilgiyi ve piyasa verilerini kullanmak, haber ajanslarını izlemek,

 

      vb. görev ve işlemleri yerine getirir.