FPU ne demektir nedir anlamı tanımı hakkında bilgi kullanımı

(Floating Point Unit. Kayan Nokta Ünitesi.) CPU üzerinde bulunan ve çok hassas işlemlerin yapılmasında görev alan ünite.