GAGAVUZLAR (GÖKOĞUZLAR) HAKKINDA BİLGİ


GAGAVUZLAR (Gökoğuzlar) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GAGAVUZLAR (Gökoğuzlar) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GAGAVUZLAR (Gökoğuzlar) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GAGAVUZLAR (Gökoğuzlar) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GAGAVUZLAR (Gökoğuzlar) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

bugün kuzeydoğu Bulgaristan ile Ukrayna Cumhûriyetinde yaşayan, Hıristiyanlığın Ortodoks mezhebine mensup bir Türk boyu.

Gagavuz kelimesinin etimolojik yönden ele alınınca “Gök Oğuz”dan geldiği sanılmaktadır. Menşeleri hakkında çeşitli görüşler bulunmakta ise de, 11. yüzyılda Asya’dan, Balkanlara göçtükleri, Peçeneklerle aynı soydan geldikleri ve Uz (Oğuz) Türklerinden oldukları sanılmaktadır.

Dilleri Islavcanın etkisinde kalmakla berâber, Türkçedir. Hıristiyanlığın tesirinde kalarak Ortodoksluğu benimsemişlerdir. Dobruca (Kuzeybatı Bulgaristan), Besarabya (Ukrayna) ve dağınık olarak Bulgaristan’ın diğer dağlık bölgelerinde yaşayan Gagavuzların sayısı 200.000 civârındadır. Türkiye’ye göç edenler, Müslümanlığı kabul etmişlerdir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi