GALANTİ, AVRAM HAKKINDA BİLGİ


GALANTİ, Avram HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GALANTİ, Avram HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GALANTİ, Avram HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GALANTİ, Avram HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GALANTİ, Avram HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

dilci ve târihçi. 1874 senesinde Bodrum’da doğdu. İstanbul Dârülfünûn’da profesörlük yaptı. İki dönem Niğde mebusluğunda bulundu. Dil ve târih konularındaki araştırmaları ile tanındı. 1961 senesinde İstanbul’da öldü.

Eserleri: Türkçede Arabî ve Lâtin Harfleri ve İmlâ Mes’eleleri (1925), Küçük Türk Tetebbuları (1925), Hammurâbi Kânunu (1925), Arabî Harfler Terakkimize Mâni Değildir (1927), Vatandaş Türkçe Konuş (1928), Türkler ve Yahûdîler (1928), Hitit Kânunu (1931), Türkiye Yahûdîleriyle İlgili Belgeler (1931), 2. Abdülhamîd ve Siyonizm (1933), Türkiye Yahûdîleriyle İlgili Belgelere Ek (1941), Bodrum Târihi (1945), Türkçe’nin İspanyolca Üzerine Tesiri, Türkiye Yahûdîlerinin Târihiyle İlgili Yeni Belgeler Derlemesi, Ankara Târihi, Niğde ve Bor Târihi.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi