GARB HAKKINDA BİLGİ


GARB HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GARB HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GARB HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GARB HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GARB HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. West, Fr. Decident, ovest, İng. West. Bir şeyin sınırı ve kenarı; bittiği, kaybolduğu yer mânâsına gelen Arapça kelime. Güneşin battığı yön anlamında kullanılır. Güneşin battığı yer anlamında da bu kelimeden türemiş olan “magrib” kelimesi kullanılır. Bu iki kelime “şark” ve “meşrik” kelimelerinin zıddıdır.

Önceleri Meke ve Medine şehirlerinin batısında kalan kuzeydoğu Afrika ülkeleri için kullanılırdı. İslâm memleketleri genişledikçe “garb” ve “magrib” kelimelerinin muhtevâsı da genişledi. Irak, Filistin ve Mısır’ın fethinden sonra, Mısır’ın batısında kalan memleketlere Magrib denildi ki, bugün hâlâ bu yerler Magrib diye zikredilmektedir. Osmanlı İmparatorluğunun son zamanlarında “garb” gelimesi, sâdece “Avrupa” için kullanıldı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi