GÂVUR DAĞLARI HAKKINDA BİLGİ


GÂVUR DAĞLARI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GÂVUR DAĞLARI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GÂVUR DAĞLARI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GÂVUR DAĞLARI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GÂVUR DAĞLARI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Anadolu’nun muhtelif yerlerindeki dağlara verilen isim. En önemlileri Adana Gâvur Dağı ve Erzurum Gâvur Dağı’dır. Adana Gâvur Dağı, Maraş’ın güneydoğusundan, Ceyhan Irmağı boyunca uzanır. Adana-Maraş yolu bu dağları Gâvur Dağı Geçidiyle aşar. Ayrıca bu bölgede Bahçe demiryolunun geçtiği Gâvur Dağı Tüneli bulunmaktadır. En yüksek tepesi 2259 metredir. Bu dağların güneyinde ve devamında Antakya’nın güneybatısında Asi Nehrinin denize döküldüğü yere kadar uzanan dağlar ise Amanos Dağlarıdır.

Erzurum Gâvur Dağı ise Erzurum Ovasının kuzeyindedir. Fırat Nehri bu bölgeden doğar. Dumludağı olarak da bilinen bu dağın en yüksek tepesi Dumludağ 3236 metredir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi