GELİN PARASI HAKKINDA BİLGİ


GELİN PARASI HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GELİN PARASI HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GELİN PARASI HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GELİN PARASI HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GELİN PARASI HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

dâmat tarafından gelinin başı üzerinden atılan paralar hakkında kullanılan bir tâbir. Eskiden düğünler, gelin almalar, her yörenin âdetine göre ayrı ayrı merâsimlerle yapılırdı. Genellikle kimseye gösterilmeyecek şekilde alınıp eve getirilen gelini, dâmâd annesi ve yakın akrabâsı kapıda karşılardı. Burada dâmâd gelinin koluna girer, evin avlusuna veya sofasına geldiğinde, bereket getirdiğine inandığı için önceden hazırladığı bozukparalar ve şekerleri gelinin başından aşağı saçardı. Etrafa dökülen paraları, küçük büyük herkes toplar, bunları “arılık” adı ile hâtıra olarak sandık köşelerinde “bereket parası” diye saklarlardı.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi