Gelir vergisi kapsamı hesaplama miktarı öğrenme


Gelir vergisi hesaplama gelir vergisi miktarını öğrenmek için aşağıdaki linki tıklamalısınız:

Tıklayınız >> http://vedop.mb-ggm.gov.tr/eThk/gv.jsp

Gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır :

1. Ticarî kazançlar,

2. Ziraî kazançlar,

3. Ücretler,

4. Serbest meslek kazançları,

5. Gayrimenkul sermaye iratları,

6. Menkul sermaye iratları,

7. Diğer kazanç ve iratlar.

Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, yukarıda yazılı kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi miktarları ile nazara alınır