Gemi Memurluğu mesleği hakkında bilgi


Gemide hizmet personelinin faaliyetleri ile gemi ile ilgili işleri ve yolcuların sosyal faaliyetlerini düzenleyen ve nezaret eden kişidir.  

Gemi Memuru işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

 

a)      Gemi ile ilgili işleri, tayfa listesini, yük listesini, geminin liman çıkış belgesini ve resmi belgeleri hazırlamak,

b)      Yolculuğun sonunda mürettebatın ücret bordrolarını hazırlamak ve ücretlerini ödemek,

c)      Yolcuların değerli eşyalarını korumak ve banka hizmetlerini yapmak,

d)      Uğranılacak limanlarda çevre turları düzenlemek,

e)      Yolculara karaya çıkış için gümrük bildirimleri ve diğer belgelerin hazırlanmasına yardım etmek ve ilerideki geziler için düzenlemeler yapmak,

f)       Geminin ağırlama faaliyetlerine nezaret edebilir,ve düzenleyebilir,,

g)      Yolcuların eğlencelerini organize edebilir ve yönetebilir,

 

       vb. görev ve işlemleri yerine getirir.