Genel Sağlık Sigortası Acil Servis Sorunları

Genel Sağlık Sigortasına tabi olanların Acil Servislere başvurduklarında yaşamış oldukları sorunlar ve cevapları

ACİL SAĞLIK HİZMETLERİ İLE İLGİLİ SIK SORULAN SORULAR ve CEVAPLARI
SORULAR CEVAPLAR
Kardeşim için hastaneye acilden giriş yaptık.İşten çıkışı 90 günü aştığı için bizden para talep ettiler.Bu parayı ödedik ancak ve bir fiş aldık.Ancak fişin üzerinde kaşe basılmış ve daha önceden de 2 kişiden bu ücreti almışlar. Bu durumun incelenmesini istiyorum. Şikayette bulunan vatandaşın sigortalılığı sona erdiğinden kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Ancak Başbakanlığın Acil Sağlık Hizmetlerinin Sunumu konulu 2010/16 sayılı genelgesi gereğince acil servisten hastadan para alınmaması gerektiğinden kişinin konu için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne başvuru yapması yönünde bilgilendirilmelidir.
Çocuğum anaokulunda düşmüş ve öğretmenleri …….. Hastanesine götürmüşler. 150 TL  para istenmiş.Başhekimle görüştüm 95 TL tarafıma geri ödendi.Ancak 55 TL’yi ödemediler.Bu durumun incelenmesini istiyorum. SUT gereği acil hizmetler için sigortalıdan herhangi bir ücret alınmaması gerekmektedir. Özel Sağlık hizmet sözleşmesinde de bu duruma aykırı davranılması halinde cezai müeyyide öngörmektedir. Konunun değerlendirilmesi için sigortalının elindeki fatura örneğiyle birlikte yazılı olarak hastahanenin faturalarının incelendiği ….. SGK il Müdürlüğü’ne yazılı müracaat etmesi yönünde bilgilendirilmelidir.
Askeriye’den emekli oldum………. Üniversitesi Hastanesinde acilde tedavi oldum.500 TL ücret ödedim.Bu uygulama yasal mıdır? Sağlık Uygulama Tebliği gereğince acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalı elindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı müraacat etmeleri gerekmektedir.
Kanser hastasıyım. 4.evre. Gündüzleri yanımda kimse olmadığı için akşamları acil servisten giriş yapmak zorunda kalıyorum. Bana çekilen filmlerden ücret talep ediyorlar. Ayda 10 film çektiriyorum, bu ücreti karşılamakta güçlük çekiyorum. Sosyal güvencem olduğu halde neden benden para alıyorlar. Bu durumdan şikayetçiyim. Acil olmayan bir halden dolayı sağlık hizmet sunucusu tarafından verilen sağlık hizmetleri kuruma fatura edilmesi halinde, kurumca bu hizmet acil kapsamında değerlendirilmediği için hastane faturasına kesinti uygulanmaktadır. Bu nedenle hastanın herhangi bir sağlık hizmeti sunucusuna normal poliklinik muayenesi olabileceği saatlerde başvurması gerekmektedir.
Salı günü çocuğum rahatsızlandı ve eşim doktora götürdü. Acilden giriş yapıldı ancak bizden 44 TL aldılar. Neden bu ücreti alıyorlar?Durumdan şikayetçiyim. Acil haller hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalıdan alınan ücret için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne yazılı müraacat etmeleri gerekmektedir.
Eşim  SSK’lı olarak çalışıyor. Elini kestirdiği için 12 Kasım Cuma günü acilden giriş yapıldı. Acilde yapılan işlemlerden dolayı tarafımızdan 119.50 TL ücret alındı.Bu işlemin kanuni dayanağı var mı öğrenmek istiyorum? Acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir.
Bodrum’da gece hastaneye gittim.Tampon ve serum takıldı.Bir saat kadar kaldım.
860 TL ücret aldılar.Bu kadar alınması lazım mı?
Kurumumuzla sözleşmeli sağlık hizmet sunucularınca acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Anılan hastanenin kurumla sözleşmesi olmaması halinde sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir..Bu durumda sigortalıya SUT fiyatları üzerinden geri ödeme yapılacaktır.
28.11.2010’da acilden hastaneye giriş yaptım.İsal vakası olarak.Serum takıldı.Pazar
akşamı olduğundan faturayı kaşelemediler.Serum için 80 TL,muayene için 50 TL ücret aldılar.Bu durumun incelenmesini istiyorum.
Acil hal hizmetlerinde sigortalılarımızdan ek ücret talep edilmemesi gerekmektedir. Sigortalıdan alınan ücretler için ellerindeki belgelerle hastanenin bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müraacat etmeleri gerekmektedir
Acil girişlerde hastaneler tarafından ücret talep edilmeyeceği konusunda bilgiye sahibim; fakat yengemi 12.03.2012 tarihinde acilden giriş yaparak muayene ettirdik. Hastane bizden 290 TL ücret talep etti. Aldıkları bu ücret yasal mı? Acil hallerde hastadan ücret alınmamaı gerekmektedir.Hasta GSS li ise SGK il Müdürlüğüne GSS’li değilse Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaatı
önerilmelidir.
6 yaşındaki çocuğumu yüksek ateş ve isal nedeniyle acil olarak hastaneye götürdüm. Hastane acil olduğu halde bizden ücret olarak 60.60 TL talep etti. Acil girişi olduğu halde bizden alınan bu ücret yasal mı? Hastalardan acil hallerde ücret alınmaması gerekmektedir. Kişinin GSS liği var sa elindeki belgelerle SGK il Müdürlüğü’ne GSSli değilse Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Tansiyonum yükseldiğinden dolayı acile gittim, benden ücret talep ettiler.
Gerekli incelemenin yapılmasını istiyorum.
Şikayetçinin GSS li ise SGK il müdürlüğüne GSS li değil ise Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğüne müracaatı önerilmelidir.
Acilden hastane gittiğimde muayene ücreti talep ettiler. Acil olarak giriş yaptılar. Ücret ödemeden çıktık eve geldiğimizde ödeme yapmamız için aradılar. Şikayetçiyim. Acil sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bunun için hastanenin bağlı bulunduğu SSGM’ye başvurmak gerekmekte.
…………. hastaneye acilden giriş yaptık, karın ağrısı şikayeti ile gittim. Çıkışı da acilden yaptık. Israrlarımız sonucu fatura aldık. Toplamda 100 TL ödedik. Faturada günlük yatak ücreti gözüküyor; fakat acilden giriş yaptık. Acil sağlık hizmetlerinde herhangi bir ücret alınmamaktadır. Bunun için hastanenin bağlı bulunduğu SSGM’ye başvurmak gerekmekte
Acil kalp ve kanser hastalarından hastanelerde hiçbir ücret talep edilmeyeceği konusunda Sağlık Bakanı’mızın gecen hafta bir açıklaması oldu.Özel hastane dahi olsa ücret alınmayacak dedi.Ama ben annemi acil kanser hastası olarak hastaneye götürüldüğünde belli bir miktar ödedik. Bunun doğru olup olmadığını öğrenip ona göre işlem yapacağım. Bu konu hakkında bilgilendirilmek istiyorum. Acil vakalarda ve kanser hastalıklarının tedavisinde ( kemoterapi, radyoterapi, radyoizotop tedavileri) ilave ücret ve katılım payı uygulaması bulunmamaktadır. Diğer bir deyişle vatandaştan ücret istenmemesi gerekmektedir.
 23.04.2012 tarihinde acilden giriş yaptık. Sigortamız olmadığı için röntgen parası olarak 53.40 TL alındı. Acilden giriş yapmamıza rağmen alınan bu ücret yasal mıdır? GSS’li olmayan kişiler için sağlık hizmet sunucularınca verilen hizmetlerle ilgili kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Acil serviste GSS’li olamayan kişilerden ücret alınması hususundaki şikayet merci Sağlık Bakanlığı’dır. Kişi anılan bakanlığa yönlendirilmelidir.
Acile giden vatandaşımıza dikiş attıktan sonra senet yaptılar.Şikayetçiyim. Acilde tedavi gören kişinin GSS’li olup olmadığı belirtilememiştir. Kurumun gerekli işlemi yapabilmesi için tedavi gören kişinin GSS’li olması gerekir. Bu nedenle kişiden GSS durumunun olup olmadığı sorulmalıdır. Tedavi gören kişi GSS’li değilse şikayetin Sağlık Bakanlığı’na yapılması yönünde bilgilendirilmelidir.
Kurumla anlaşmalı olan özel hastane acilden giren yoğun bakım hastası özel hastaneye ücret ödemek zorunda mı? Değilse bu konu ile ilgili kanun maddesi istiyor. Sağlık Uygulama Tebliğinin 3.3.3 (1ve2) maddesi gereğince acil hal ve yoğun bakım tedavilerinde sigortalıdan ilave ücret alınmaması gerekmektedir.
Eşimin kardeşi ilaç aldığı için devlet hastanesinin aciline kaldırıldı. ilk müdahaleler yapıldı ve testler yapıldı oradan yer olmadığı için başka bir özel hastaneye gönderildi. orası para talep ettiği için başka bir devlet kaldırdık hastamızı 1 gece yoğun bakımda kaldı.Yoğun bakım için para ödedik.Yoğun bakıma ve acil olarak alınması durumunda hastadan para talep ediliyor mu? Acil ve yoğun bakım hizmetlerinde vatandaştan ücret alınmaması gerekmektedir. Ancak kişi GSS’li olmadığı için kurumumuzca yapılacak bir işlem olmadığı konuyla ilgili şikayetin Sağlık Bakanlığı’na yapılması önerilmelidir.
Gaz sıkışması sebebi ile özel hastaneye gittim, katılım payı olarak 35 TL alındı. Bu paranın alınması doğru mu? Durumun acil olup olmadığı nasıl ve nereden öğreneceğiz?Bu konular hakkında bilgi almak istiyorum. Hastaneye rahatsızlığının acil olduğunu düşünerek acilden giriş yapan hastalara kurumca verilen hizmet bedeli için muayene bedeli ödenir. Ancak kurumca hastane faturası incelendiğinde vaka acil olarak değerlendirilmemesi halinde muyene dışında hastaneye hiç bir ödeme yapılmaz. Vatandaşın vakanın acil olup olmadığını bilmesi mümkün değildir. Bu nedenle gaz sıkışması durumu acil olarak değerlendirilmediğinden hastanece normal giriş yaptırılarak işlem gördüğü anlaşılmaktadır.
Hastaneye acil olarak gittim. iğne yapıldı ve karşılığında 15 TL alındı.Karşılığında fatura verilmedi. Aynı şekilde kayınvalidemi acil olarak götürdük. Ona da serum takıldığı için 100 TL alındı ve fatura verilmedi. Alınan bu ücretler yasal mı? Öğrenmek istiyoruz. Kurumun birinci basamak özel sağlık kuruluşlarıyla (Polikliniklerle ) sözleşmesi mevcut değildir. Bu nedenle özel hasta statüsünde işlem yaptıkları anlaşılmaktadır. GSS’lilerin sözleşmeli (Tıp merkezleri veya özel/kamu hastanelerine) gitmeleri önerilmelidir. Diğer yandan GSS li acil durumlarda sözleşmesiz yere gittiğinde ödemiş olduğu tedavi bedeline ilişkin belgelerle durumununda acil olması şartıyla kuruma müracaat ettiğinde yaptığı giderler SUT fiyatlarıüzerinden kendisine ödenir
Eşim hamile, pazar günü öğlen 12:00 da acil hastalandı ve acile götürdük. Hastanede acil girişi yapıldı ve daha sonra polikliniğe çevirdiler. Bu konu hakkında bilgi verilmesini istiyorum. Şikayetçiyim ve benden alınacak 30 TL katılım payının silinmesini istiyorum.aynı hastane 3 boyutlu ultrason görüntüsü için biz 150,00 TL ödeme yaptık ve bana verilen faturada alınan ücretin öğretim üyesi farkı adı altında alındı. Şikayetçitim. Hekim muayenesine göre durum acil hal sayılmamış olduğu anlaşıldığından muayene katılım payının iadesi sözkonusu değildir. Özel Ünv. Hastanelerinde ilave ücret ve öğretim görevlisi farkı alınması mevzuata aykırılık teşkil etmediğinden kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Adres bilgileri verilen hastaneye acil giriş yapmış olmama rağmen 180 TL ücret alındı.
Bu alınan ücret yasal mıdır? İlgili hastaneden şikayetçiyim.
GSS ‘li olamayanların tedavi giderleri kurumca karşılanmamaktadır. Başbakanlığın
acil haller genelgesinde sosyal güvencesi olmasa dahi hastanelerce ücret
alınmadan acil tedavileri karşılamaları gerektiği belirtilmektedir. Konuyla ilgili
şikayet mercii Sağlık Bakanlığı olup kişi anılan bakanlığa yönlendirilmelidir.
Adres bilgileri verilen hastane gece acilden giriş yapmamıza rağmen kimliğimiz yanımızda olmadığı için yardımcı olmadılar. İlgili hastaneden şikayetçiyim. Hastanelere (acil haller hariç) müracatta kişinin kimlik tespitinin yapılması
hastaneler için bir zorunluluktur. Acil hal yani 24 saat içerisinde müdahale edilmezse hayati risk taşıma durumu varsa kimlik tespiti şartı aranmaz.Diş tedavisi de acil hale girmediğinden yapılan işlemde bir yanlışlık görülmemektedir.
Adres bilgileri verilen hastaneye intihar vakası ile acilden giriş yaptık.1 gün hastanede kaldık.Ve hastane 7.400TL ücret talep etti.Ancak daha sonra ücreti 3.750TL ye indir diler.Ücreti ödedik.Fatura tarafımıza verilmedi.İlgili hastaneden şikayetçiyim. ………….. hastanesi ile kurumumuz ile acil sözleşmesi bulunmamaktadır.
Ancak acil durumda sözleşmesiz hastaneye müracaata hasta tarafından ödenen
bedel SUT fiyatları üzerinden kendisine iade edilmektedir. Acil fatura ödeme
iadesi yapılabilmesi için Kişi SGK İl Müdürlüğü’ne yönlendirilmelidir.
………… hastaneye kalp krizi vakası için acilden giriş yaptık.Ancak başka bir hastaneye sevk edildik.170TL ücret talep edildi.Alınan bu ücret yasal mıdır? Sosyal güvencesi olmayan kişilerden acil ücreti alınması konusunda kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Sosyal güvencesi olamayan kişilerden
bu durumda alınan ücret bedeli ile ilgili şikayet mercii Sağlık Bakanlığı olup kişi
anılan bakanlığa yönlendirilmelidir.
Acilden giriş yapığı halde  Bizden para talep ettiler. Bize senet imzalattılar. İmzalatmadan ameliyata ve yatışa izin vermediler. 225.00 TL ödedim. Ama bizden yatması içinde senet aldılar.Bunu ihbar etmek istiyorum. Kişinin vermiş olduğu TC no dan GSS li olmadığı yeşil kartlı olduğu anlaşılmakta
dır. Kurumca tedavi giderleri karşılanmadığından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Kişi Sağlık Bakanlığı’na veya İl Sağlık Müdürlüğü’ne yönlendirilmelidir.
Acil durumlarda hastanelerin para alması ile ilgili yayınlanan genelgedeki maddelerde ateşin 39 derece olması acil görünmüyor.Beyin kanaması acil görünmüyor.Açık bir şekilde acil durumların ortaya konmasını istiyor. Neler acil durumdur neler değildir bunların açıkça belirtilmesini istiyorum. Ani gelişen hastalık, kaza, yaralanma ve benzeri durumlarda olayın meydana
gelmesini takip eden ilk 24 saat içinde tıbbi müdahale gerektiren durumlar ile
ivedilikle tıbbi müdahale yapılmadığı veya başka bir sağlık kuruluşuna nakli halin
de hayatın ve/veya sağlık bütünlüğünün kaybedilme riskinin doğacağı kabul edilen durumlardır. Bu nedenle sağlanan sağlık hizmetleri acil sağlık hizmeti olarak
kabul edilir. Bunun dışındaki hizmetler acil olarak kabul edilmemektedir.
Havaalanında çocuğum düştü. Başına müdahale ettiler. Polis memuruyum. Acil durum olmasına rağmen ücret aldılar. Sadece pansuman yapıldı. Alınan ücret yasal mıdır? Gerekli incelemenin yapılmasını talep ediyorum. ………….. klinik ile kurumun sözleşmesi olmadığından dolayı ücret alınmıştır. acil vaka
olduğu için başvuru sahibinin elindeki tedavi işlem listesi ve faturalarla bulun
duğu ildeki SGK il müdürlüğüne müracaat etmesi halinde kendisine SUT fiyatları
üzerinden ödeme yapılabilecektir.
Acil kaşesi basıldığı halde acil girişimden ücret alındı, şikayetçiyim. 2008 yılındana sonrada sigortalı olduysa eğer sigortalılık durumu devam ediyorsa sağlık hizmeti alması gerekmektedir. Torba yasasıyla, 2008 senesinden sonra sigortalı olması arasındaki ilinti anlaşılamamıştır. Kişi sorunuyla ilgili bulunduğu ildeki SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.
Katılım payları ile ilgili şikayette bulunmuştum. Sonuç gelmedi. Bana bir yazı geldi. Acil olarak gidildiğinde doktorun acil hal olarak belirtmesi halinde para alınmayacağı bilgisi geldi. Ben acil olarak gittim sabahın 5inde neden bu şekilde uygulama yapılıyor. Şikayetçiyim. Gereğinin yapılmasını istiyorum. Kişinin acil hali başvuru saatiyle alakalı değildir. Eğer hekim muayene sonucu rahatsızlığın acil olmadığına hükmederse acil kapsamında değerlendirilmeyeceği açıktır. Diğer yandan acil uygulamaları için kurumca çalışma yapılmakta olup sonuçlandığında duyurular yapılacaktır.
09/03/2011 tarihinde  acilden giriş yaptık muayene olduk ve gerekli müdahaleler yapıldı. 12/03/2011 tarihinde aynı hastanenin acil bölümüne tekrar giriş yaptık ancak muayene olmadan çıktık . Muayene olmadan çıktığımız için hastane yinede bunu kuruma fatura edebilir mi? Acilde hastalardan katılım payı alınmamaktadır.
 25-02-2011 de saat 20:00 da acilden giriş yaptık acilden serum ve oksijen verildi ve çıkış yaptık 1,5 saat kaldık 282 TL aldılar Kişinin GSS’li olup olmadığı hususunda bilgi olmadığından yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Kişiye verilecek bilgide GSS’li olduğunu belirtirse konu incelenmek üzere …….. SGK İl Müdürlüğüne yönlendirilmelidir. Aksi durumda GSS li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından Sağlık Bakanlığı’na müracaatı önerilmelidir.
Bakanın yaptığı açıklamaya istinaden acil hastalara ücret alınmayacak ve kimse dönmeyecek denildi eşim 39 derece ateş ve mide bulantısı ile ……Hastanesi’ne gittik ve acilde bakmadılar polikliniğe gitmemizi söylediler daha sonra ………Hastanesi’ne gittim oradan da polikliniğe yönlendirildi. Sistemden ve hastaneleri uygulamalarında şikayetçiyim. Kişinin GSS’li olup olmadığı bilinmediğinden işlem yapılamamaktadır. Kişi GSS ‘li ise hastanenin bulunduğu SGK il müdürlüğüne konunun aktarılması gerekmektedir. Kişi GSS’li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır.
Biz hastaneye acil olarak gittik ve bizden tedavi masrafları olarak 12 bin lira bizden istendi biz bu ücreti ödemeyeceğiz çünkü acil olarak giriş yaptık bilgi istiyoruz incelenmesini istiyoruz Kişinin GSS’li olup olmadığı bilinmediğinden işlem yapılamamaktadır. Kişi GSS’li ise hastanenin bulunduğu SGK il müdürlüğüne konunun aktarılması gerekmektedir. Kişi GSS’li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığına yönlendirilmesi uygun olacaktır.
TEKAVUT sandığına bağlı olan kişi doğum yaptı ve acilden giriş yapıldı ve sezaryen ile doğum yaptı 11 gün yoğun bakımda (kuvezde )kaldı. ve tutar olarak 20.000 TL istendi SGK tarafından ne kadarı karşılanıyor 0-18 yaş altına kayıt olması halında geriye dönük olarak işlem yapılabilir mi? Kişinin GSS’li olup olmadığı bilinmediğinden işlem yapılamamaktadır (tekavut sandığından ne demek istediği anlaşılmamıştır). Kişi GSS’li ise hastanenin bulunduğu SGK İl Müdürlüğü’ne konunun aktarılması gerekmektedir. Kişi GSS’li değilse kurumca yapılacak bir işlem bulunmadığından başvuru sahibinin Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır. Diğer yandan GSS’li değillerse geriye dönük 0-18 yaş üzerinden işlem yapılması mümkün değildir.
16/02/2011 tarih sabah 14:00 civarlarında hiç bir sosyal güvencesi olmayan anneannem evde aniden düşerek kafasını çarptı ve acil olarak ……..Hastanesi’ne götürdük hastanede tomografi çekildi, kafasına dikiş atıldı. Bunun karşılığında 600 TL ücret aldılar ancak hiçbir sosyal güvencesi olmayan ve acil olarak hastaneye giden hastalardan ücret alınmaması gerekiyor. Bu yüzden hastaneden şikayetçiyim Kişi GSS li olmadığından dolayı kurumumuzca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.Ancak Başbakanlığın acil haller genelgesi gereği kişiden ücret alınmaması gerektiğinden başvuru sahibinin şikayetiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır
……….. Hastanesi’ne 23.12.2010 tarihinde acilden giriş yaptık. Sigortamız olmadığı için röntgen parası olarak 53.40 TL alındı. Acilden giriş yapmamıza rağmen alınan bu ücret yasal mıdır? GSS’li olmayan kişiler için sağlık hizmet sunucularınca verilen hizmetlerle ilgili kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır. Acil serviste GSS’li olamayan kişilerden ücret alınması hususundaki şikayet merci Sağlık Bakanlığı’dır. Kişi anılan bakanlığa yönlendirilmelidir
13.02.2011 tarihinde bu hastaneye gidiyor. Pazar günü ve acilden giriyor. Hiçbir sosyal güvencesi yok. taahhütname imzalatıldı,15 TL tutar dediler muayene ücreti olarak.  14.02.2011 kişi sorduğunda 22 TL ücret olduğunu öğrendi. Hastaneden şikayetçiyim. Kişinin herhangi bir sosyal güvencesi olmadığı anlaşıldığından kurumca yapılacak bir işlem bulunmamakatadır. Ancak Başbakanlığın acil haller genelgesine göre hastadan herhangi bir ücret alınmaması gerektiği bilinmektedir. Kişinin şikayetiyle ilgili olarak Sağlık Bakanlığı’na yönlendirilmesi uygun olacaktır.
112 acil devlet hastanesi acile götürdük yer olmadığı için ………… Acil Servisine yönlendirildik. Acil girişi olmasına ramen bizden ücret istediler şikayet etmek istiyorum. Hiçbir sosyal güvencesi yok şikayet etmek istiyor. Bilgilerim gizli kalsın. Hiç bir sosyal güvencesi olmayan vatandaş için acil tedavi hizmet bedelinin alınmış olması konusundaki şikayet merci Sağlık Bakanlığı’dır. GSS’li olmadığı için kurumca yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Adı geçen hastaneye iğne yaptırdık, 17 TL istediler, şikayetçiyim. enjeksiyon yaptırmak acil hal kapsamına girmemektedir. Kurumca acil kapsamına girmeyen hizmetlerden katılım payı alınmaktadır. Diğer yandan anılan hastane acil olarak görmediği bu hizmet için, Genel Cerrahi branşında kurumla da sözleşmesi olmadığından dolayı özel hasta statüsünde işlem yaptığı anlaşılmaktadır. kurumca bu noktada yapılacak bir işlem bulunmamaktadır.
Eşim diyaliz hastası.Aniden rahatsızlandı ve SGK ile anlaşması olmayan bir özel hastaneye yatırdık.ağır bir hastalık oluştuğundan 3 aydır aynı hastanede diyalize giriyoruz.Başka bir hastaneye çıkaramadık.şimdi devletin diyaliz hastaları için uyguladığı ödeme miktarını bize de uygulamasını istiyoruz. 5510 sayılı kanun ve SUT gereği Kurumla sözleşmeli olmayan bir hastanede tedavi bedelinin ödenmesinin koşulu vakanın acil hal kapsamına girmesidir. Eğer verilen tedavi acil hal kapsamına girmiyorsa ( tek başına diyaliz tedavileri acil hal kapsamında değerlendirilmez) Kurumca bedeli karşılanmaz. Eğer hasta acil durum nedeniyle hastaneye kaldırılıp yatırıldıysa ve yatış döneminde diyaliz tedavi görmesi gerektiyse konunun değerlendirilmesi için kişinin SGK İl Müdürlüğü’ne müracaatı önerilmelidir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir