GIBB, ELIAS J.WILKINSON HAKKINDA BİLGİ


GIBB, Elias J.Wilkinson HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GIBB, Elias J.Wilkinson HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GIBB, Elias J.Wilkinson HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GIBB, Elias J.Wilkinson HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GIBB, Elias J.Wilkinson HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

edebiyât târihçisi, mütercim. 1857 senesinde Glasgow’da doğdu. Glasgow Üniversitesinde eğitim gördü. 21 yaşında Türkçeyi bütün incelikleriyle öğrendi. Pekçok Türkçe şiiri, Aziz Ali Efendinin Muhayyelât’ını İngilizceye tercüme etti. Ömrünü Osmanlı edebiyâtına vakfetmiş bir İngiliz müsteşrikidir. 1901 senesinde Londra’da öldü.

A History of Ottoman Poetry (Osmanlı Şiiri Târihi) en büyük eseridir. 1900-1909 seneleri arasında Londra’da yayımlanmış, 1958-1967 yılları arasında yeniden basılmıştır. Divan şiirinin târihî gelişimini anlatan altı cilt, 1800 sayfa kadardır. Birinci cildini Hâlide Edip Adıvar ve talebeleri Türçeye tercüme ettiler.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi