GIDA VE TARIM TEŞKILATI (FAO) HAKKINDA BİLGİ


GIDA VE TARIM TEşKiLATI (FAO) HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GIDA VE TARIM TEşKiLATI (FAO) HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GIDA VE TARIM TEşKiLATI (FAO) HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GIDA VE TARIM TEşKiLATI (FAO) HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GIDA VE TARIM TEşKiLATI (FAO) HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Organisation für Nahrung und Landwirtschaft, Fr. Organisation pour l’alimentation et l’agriculture (OAA), İng. Food and Agriculture Organization (FAO). Açlığı yok etmek ve beslenme şartlarını iyileştirmek amacıyla 1943’te kurulan ve 1946’da Birleşmiş Milletlerin uzmanlık kuruluşu hâline gelen en eski bir teşkilâtı. Açlığa karşı mücadelede çok yönlü etkinlikleri vardır. Hükümet ve teknik kuruluşların tarımı, ormancılığı ve balıkçılığı geliştirme projelerine aracı ve yardımcı olur. Bu tip konularda ülkeler düzeyinde teknik yardımlar sağlar. Eğitsel projeler geliştirerek, araştırmalar yapar ve seminerler verir. Dünyâdaki tarımsal ürünlerin üretimi, tüketimi, ticâreti ve depolanması, tabiî kaynakların geliştirilmesi, ağaçlandırma gibi konularda danışmanlık yapar. İstatistikler tutarak bültenler yayınlar.

FAO’nun merkezi Roma’dır. Buna bağlı olarak dünyâda yayılmış çok sayıda büroları mevcuttur. 1960’lardan sonra çalışmalarını, daha çok tarım ürünlerinin geliştirilmesi ve protein eksikliğinin giderilmesi konularında yoğunlaştırmıştır. BM ülkelerinin çoğu FAO’nun üyesidir. Türkiye’de 9 Haziran 1947 tarih ve 5063 sayılı kânun gereğince teşkilâta üye olmuştur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi