GİRDAP HAKKINDA BİLGİ


GİRDAP HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GİRDAP HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GİRDAP HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GİRDAP HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GİRDAP HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Strudel, Wasserwirbel (m), Fr. Tourbillon d’eau (m), İng. Whirlpool. Nehir, göl ve denizlerde, rüzgârlar veya iki akıntının birbiriyle birleşmesi gibi sebeplerle, suyun düşey bir eksen etrafında dönmesi sonucu hâsıl olan dâirevî bir hareket. Suyun hızla dâirevî hareketinden hâsıl olup, ortasında boşluk meydana gelmektedir. Cisimler girdabın ortasına geldiklerinde suyun dibine doğru batarlar. Aslında bu dönme gücünden hâsıl olan bir çekmedir. Girdap denizlerde ve nehirlerde düzgün olmayan kanallardaki su akışı veya birbirine ters akan iki su akıntısının birleşmesi ile de meydana gelebilir. Ayrıca dolu bir haznenin dibindeki bir delikten boşaltılması ânında, suyun hızlı hareketinden dolayı küçük bir girdabı görmek ve tanımak mümkün olur.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi