GLIKOJEN HAKKINDA BİLGİ


GLiKOJEN HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GLiKOJEN HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GLiKOJEN HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GLiKOJEN HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GLiKOJEN HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

Alm. Glykogen (n), Fr. Glycogene (m), İng. Glycogen. Bitkisel nişastaya benzeyen, insan ve hayvanlarda depo hâlinde bulunan, “hayvan nişastası” olarak da bilinen bir polisakkarit. Çok sayıda (3000-60.000 kadar) glikoz meydana gelir. Genel formülü; (C6H10O5)n şeklinde gösterilir. Nebâtî nişastaya oranla daha dallanmış hâldedir. Glikojen, canlıların karaciğerinde % 3, kas etinde % 0,2 depo hâlinde bulunur. Karaciğer, ağırlığının % 20’si kadar glikojeni depolayabilir. En çok atların kaslarında, soğukkanlı hayvanlarda (balık, kurbağa, salyangoz vs.) bulunur. Canlıda glikojen depolanması, kandaki glikozun miktarıyla doğrudan doğruya alâkalıdır. Depo hâlindeki karbonhidrat ihtiyâcının ifâde ettiği gibi, fazla glikojen karaciğerde depo edilir. Bir insan hızlı hareket ettiği zaman, kandaki glikoz miktarı düşer. İşte bu durumda karaciğerdeki glikojen glikoza dönüşür ve kana geçerek hücrelere kadar gider. Çok yenilen yemeklerden sonra, kanda glikoz çoğalırsa, acele olarak fazla glikoz karaciğer glikojeni olarak depo edilir. Hazmedilebilen bütün karbonhidratlar glikojene dönüşebilir. Protein de glikojene dönüşebilir. Yağ glikojene dönüşemez. Fakat glikojenin dönüşmesinden yağ teşekkül eder. Karaciğerde glikojenin parçalanması hormonal kontrol altındadır. Sinirlerin gergin olduğu zamanda, adrenalin hormonu, adrenalin bezi tarafından salgılanır ve glikojenin glikoza dönüşümünü hızlandırır. Bâzı pankreas hücreleri tarafından salgılanan diğer hormon, glikojenin glikoza dönüşümünü tahrik eder. Kaslarda depo edilen glikojen, glikoza parçalanamaz. Enerji meydana getirmek için kas hücreleri tarafından parçalanan glikojen, pyruvate dönüşür.

Bâzı irsî durumlar vardır ki, bir kimsede glikojeni parçalamak için gerekli olan bir veya daha fazla sayıda enzimlerin eksikliği vardır. Bu durumda glikojen, karaciğer, kalp ve diğer kaslarda toplanabilir. Bu hâldeki kimseye glikojen depolayan hasta denir.

Glikojen, suda nişastadan daha iyi çözünür ve çözelti zamk hâlini almaz. İyot ile kırmızı-kahve rengine kadar değişen renk verir. Fehling çözeltisi ile reaksiyon verir. Glikojen, bitkilerde bulunmaz. Yalnız mantarlarda ve tatlı mısırda bulunduğu bildirilmektedir.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi