GRENADA HAKKINDA BİLGİ


GRENADA HAKKINDA BİLGİ NEDİR, GRENADA HAKKINDA BİLGİ ANLAMI, GRENADA HAKKINDA BİLGİ HAKKINDA BİLGİ, GRENADA HAKKINDA BİLGİ DERS NOTU, GRENADA HAKKINDA BİLGİ ÖDEVİ sayfanın konularıdır.

DEVLETİN ADIGrenada Devleti

BAŞŞEHRİ Saint George

NÜFÛSU101.100

YÜZÖLÇÜMÜ345 km2

RESMÎ DİLİİngilizce

DÎNİ% 59’u Katolik, % 35’i Protestan

PARA BİRİMİDoğu Antiller Doları

Orta Amerika’daki Antil Denizinin güneyinde, batı yarımküresinin en küçük bağımsız devleti. Rüzgâr Adalarının güneyinde olan Grenada, kuzeydoğusunda yer alan St.Vincant Adası ile arasındaki Grenadın Adaları denilen küçük adacıklar topluluğuna komşudur. Grenada Adası ile yanındaki Grenadın Adalarının bir kısmını da ihtivâ eden bir adalar devletidir.


Târihi

Grenada, 1498’de Amerika kıtasının kâşifi olarak bilinen Kristof Kolomb tarafından keşfedildi. Bu zamanda bölgede,yerli ahâli olan Kızılderililer oturuyordu. 1860 senesinde Fransızlar bölgeye gelen ilk Avrupalılar oldu. Daha sonra İngilizler geldiler. Fransız ve İngilizler arasında birçok defâ el değiştiren ülkede yerli halk göçe zorlama ve katliamlarla yok edildi. Şekerkamışı tarlalarında çalışmaya getirilen Afrikalı zenciler, zamanla Grenada’nın yerli halkı durumuna geçtiler. Ülkenin Fransızlar ve İngilizler arasında birçok defâ el değiştirmesi, en son 1783’te İngilizlerin hâkimiyeti ile son buldu. Uzun yıllar İngiliz sömürgesi olarak kalan ülke, 1967’de iç işlerinde bağımsızlık kazandı. 7 Şubat 1974’te ise tam bağımsızlığına kavuşan ülke, İngiliz Milletleri Topluluğunda kaldı. Mart 1979’da bir darbeyle hükûmet devrildi.Küba ile sıkı ilişkiler içine giren yeni yönetim, bağımsız devletler topluluğuna girdi. Ekim 1983’te Devrimci Askerî Konsey yönetime el koydu. Birkaç gün sonra ABD deniz piyâde ve paraşütçüleri adaya çıktılar. Direnenler katledildi. Denetim,Doğu Karayip Devletleri Teşkilâtına bağlı milletlerarası birliğe bırakıldı. Genel vâliye karşı sorumlu 9 kişilik geçici bir hükûmet kuruldu (15 Kasım 1983).ABD askerleri ve Doğu Karayip Devletleri Teşkilâtı askerleri Eylül 1985’te adadan ayrıldı. 1984’te yapılan seçimleri Yeni Millî Parti kazandı. 1990 seçimlerinde ise hiçbir parti çoğunluğu kazanamadı ve NicholanBrathwaite başkanlığında bir koalisyon hükümeti kuruldu.

Fizikî Yapı

Ada, volkanik menşelidir.Kuzeyi plaj ve kumsallarla kaplıdır. Bir dağ silsilesi adayı kuzey-güney doğrultusunda geçerek ortadan ikiye ayırır. Bu dağ silsilesinin en yüksek noktası 840 m yükseklikteki St.Catherine Tepesidir.Mahmuz biçiminde ayrılmış şarp vâdiler bakımından oldukça zengindir. Ülkedeki sıradağların merkezinde 539 m yükseklikteki Grond Etang adı verilen krater gölü sönmüş bir volkanın ağzında meydana gelmiştir.Antoine Gölü bir diğer volkanik göldür. Bu göl kuzeydoğuda olup, hemen hemen deniz seviyesindedir. Ada pekçok dere, çay ve özellikle doğuda meyilli bölgede çok olan sel suları tarafından sulanmaktadır. Pekçok tatlı su, demirli ve sülfürlü sıcak su kaynakları mevcuttur. Güney kıyıları çok girintili çıkıntılıdır.


İklim ve Bitki Örtüsü

Grenada, tropik deniz iklimine sâhiptir.Sıcaklık değerleri hemen hemen sâbit olup, yalnız yüksek yerlerde değişmektedir. Düz olan bölgelerdeki senelik sıcaklık ortalaması 28°C civârındadır. Ocak ve mayıs ayları arasındaki kurak mevsimde arasıra sağanak hâlinde yağışlar görülür. Senenin kalan zamânı ise bol yağışlıdır.Senelik yağış ortalaması kıyı kesimlerinde 1524 mm civârındayken, iç kesimdeki yüksek dağ yamaçlarında ise 3810 milimetreyi bulur. Zaman zaman meydana gelen kasırgalar da ülke ikliminin önemli özelliklerindendir.

Geniş sahaları, tropikal meyveler, çiçekler, küçük ağaçlar ve eğrelti otları kaplamaktadır.Özellikle yüksek kısımlardaki 4000 hektar arâzi ise ormanlarla kaplıdır.

Nüfus ve Sosyal Hayat

Grenada nüfûsu, 101.100’dür. Bu nüfûsun % 84’ünü Afrika’dan getirilen zenciler, % 11’ini zenci beyaz karışımı melezler, kalanını ise Avrupalılar teşkil etmektedir.Resmî dili ve en yaygın olanı İngilizce olmasına rağmen, bozuk, Afrika aksanlı bir Fransızca da konuşulur. Halkın % 64’lük bir ekseriyeti Hiristiyanlığın Katolik mezhebine bağlıdır. % 22’si ise Anglikan mezhebinde olup, kalanları muhtelif mezhep ve dinlere dayanmaktadırlar.

6-14 yaşları arasında eğitimin mecbûrî ve parasız olduğu ülkede, okuma-yazma bilenlerin sayısı toplam nüfûsun % 86’sı kadardır. Eğitim sistemi İngiliz sistemidir.Halk genellikle tarım sektöründe çalışmaktadır. Grenada tek bir şehre sâhiptir.O da başşehri St.George’dur.

Siyâsî Hayat

Seçimle gelen 13 üyeli senato ile 15 üyeli millet meclisi, ülkenin yasama organlarıdır.Genel Vâli, parlamentodan bir Başbakan tâyin eder.Kurulan hükûmet, meclise karşı sorumludur.

Ekonomi

Halkın çoğunluğu tarımla uğraşmaktadır. Bunun için de ekonomi tarıma dayalıdır. Buna rağmen turizm ekonomide önemli bir yer tutar.Grenada, bir baharat merkezidir.

Önemli bir sanâyi kurulmuş değildir.İhraç ettiği zirâat ürünleri, muz, şeker, baharat, kakao, nârenciye, kahve ve hindistancevizidir. Buna rağmen en büyük gelir turizmden temin edilmektedir. Çünkü senede gelen turist miktarı, ülke nüfusu kadardır.Mâden ve hayvancılık yok denecek kadar azdır.

Kaynak Rehber Ansiklopedisi